Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет icon

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

НазваниеЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
страница14/15
Дата31.01.2013
Размер3.93 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Змістовний модуль 1. Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів.

^ Конкретні цілі: Проводити обстеження пацієнта з повною відсутністю зубів. Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого з повною відсутністю зубів в клініці ортопедичної стоматології. Планувати додаткове обстеження хворого з повною відсутністю зубів. Пояснювати результати клінічних та спеціальних (додаткових) методів дослідження. Визначати тактику лікування хворого з повною відсутністю зубів в клініці ортопедичної стоматології. Знати методики отримання функціональних відбитків. Виконувати припасування жорстких індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи. Демонструвати отримання функціональних відбитків. Засвоїти етапи визначення та фіксації центрального співвідношення беззубих щелеп. Знати функціональну анатомію компонентів жувального апарату та топографію м’язів, що приймають основну участь при рухах нижньої щелепи. Аналізувати фактори оклюзії. Порівнювати різні види артикуляторів. Вміти проводити загіпсовку моделей в артикуляторі. Виконувати реєстрацію рухів нижньої щелепи. Засвоїти основні положення сферичної та суглобової теорій артикуляції. Демонструвати методику Ефрона, Гельфанда, Каца. Знати принципи роботи з артикулятором при протезуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів.


Змістовний модуль 2. Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів.

Конкретні цілі: Знати принципи анатомічної постановки зубів. Знати принципи постановки за сферичною поверхнею. Вміти проводити перевірку конструкції повних знімних протезів. Знати матеріально-технічне забезпечення для виготовлення повних знімних протезів. Вміти проводити формування та полімеризацію пластмас. Засвоїти поняття фіксації, стабілізації та рівноваги повних знімних протезів. Виконувати перевірку фіксації повних знімних протезів в порожнині рота пацієнта. Засвоїти послідовність обробки повних знімних протезів після полімеризації. Демонструвати проведення корекції базису та оклюзії у повних знімних протезах. Діагностувати можливі ускладнення місцевої анестезії. Знати етіологічні чинники, клінічні прояви та патогенез механічного, хімічного, термоізолюючого та сенсибілізуючого впливу знімних протезів Проводити лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, які виникають під впливом знімних протезів.


Змістовний модуль 3. Щелепно-лицева травматологія.

Конкретні цілі: Знати роль щелепно-лицевої ортопедії в наданні медичної допомоги пацієнтам з дефектами та деформаціями щелеп та обличчя, що виникли після травм, операцій, та перенесених захворювань. Знати класифікації переломів щелеп та механізм зміщення відломків при переломах щелеп. Проводити клінічне обстеження пацієнтів з переломами щелеп. Вміти проводити диференціальну діагностику між переломами щелеп різної локалізації. Знати принципи організації стоматологічної допомоги при надзвичайних станах. Знати методи фіксації часткових знімних протезів. Знати обсяг ортопедичної допомоги щелепно-лицевим пораненим. Знати загальну характеристику щелепно-лицевих апаратів та їх класифікацію. Вміти накладати транспортні шини та проводити лігатурне зв’язування зубів.


Змістовний модуль 4. Ортопедичне лікування наслідків та ускладнень травм щелепно-лицевої ділянки.

Конкретні цілі: Знати методики виготовлення гнутих дротяних шин на верхню та нижню щелепи. Проводити виготовлення тимчасових та стаціонарних (лабораторних) шин. Знати технологічні етапи виготовлення різних апаратів при зміщенні відломків. Вміти отримувати відбитки та визначати центральне співвідношення при виготовленні формуючих апаратів. Знати етіологію, профілактику та лікування рубцевих контрактур. Знати етіологічні чинники та принципи лікування переломів, що неправильно зрослися Вміти визначати об’єм ортопедичних заходів лікування при несправжніх суглобах. Проводити вибір конструкції зубного протезу в залежності від ступеню звуження ротової щілини. Вміти отримувати відбитки у хворих з мікростомією. Знати анатомо-фізіологічні особливості твердого та м’якого піднебіння. Знати особливості ортопедичного лікування дефектів твердого та м’якого піднебіння. Знати клінічні етапи виготовлення маски обличчя.


Змістовний модуль 5. Суцільнолите незнімне протезування.

Конкретні цілі: Знати показання до виготовлення вкладок. Вміти препарувати зуби під вкладки, отримувати відбитки. Знати показання до застосування куксових конструкцій штифтових зубів. Знати клініко-лабораторні етапи виготовлення куксових конструкцій (литих, литих розбірних, скловолоконних, анкерних, керамічних). Вміти використовувати стандартні конструкції штифтів. Знати класифікацію суцільнолитих та комбінованих коронок. Знати показання та протипоказання до виготовлення суцільнолитих та комбінованих коронок. Вміти препарувати під суцільнолиту та комбіновану коронку. Знати методи ретракції. Вміти отримувати відбитки під суцільнолиту та комбіновану коронку. Знати технології литва суцільнолитих коронок. Вміти припасовувати каркас суцільнолитих та комбінованих коронок. Вміти припасовувати та фіксувати суцільнолиті та комбіновані коронки. Знати класифікації дефектів зубних рядів за Бетельманом і Кенеді. Знати показання та протипоказання до виготовлення мостоподібних протезів. Вміти планувати конструкції мостоподібного протезу з урахуванням індивідуальних особливостей зубощелепного апарату пацієнта. Вміти визначати та фіксувати центральну оклюзію. Вміти припасовувати та фіксувати мостоподібні протези. Знати характеристики цементів, які використовуються для фіксації мостоподібних протезів. Знати клініко-лабораторні етапи виготовлення штамповано-паяних, суцільнолитих і комбінованих мостоподібних протезів.


Оцінювання модуля 2

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і підчас контролю засвоєння змістовних модулів (на підсумкових заняттях). Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

«5» - 3,75 бали

«4» - 3 бали

«3» - 2 бали

«2» - 0 балів

Мінімальна кількість балів, з якою студент допускаються до складання підсумкового контролю модуля - 64 бали.

Підсумковий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні підсумкового контролю не менше 50 балів.


Рекомендована література:

Основна:

 1. Варава Г.М., Стрелковський К.М. Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів. - К., 1992.

 2. Клемин В.А. Ортопедическая стоматология. Учебное пособие /В.А.Клемин, В.Е.Жданов. – К.: ВСИ «Медицина», 2010. -224с. Рекомендовано Министерствомобразования и науки Украины как учебное пособие для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня акредитации ГРИФ ЛИСТ № 1/11-10347 від 09.11.2010.

 3. Левитов А.Н., Рубаненко В.В., Король М.Д. Челюстно-лицевая ортопедия: курс лекций.- Полтава, 1995. - 80 с.

 4. Макєєв В.Ф., Ступницький Р.М. Теоретичні основи ортопедичної стоматології (навчальний посібник). – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2010, -394 с.

 5. Нападов А.Л. Артикуляция и протезирование в стоматологии.- К.: Здоровья, 1984.

 6. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003

 7. Чулак Л.Д., Шутурмінський В.Г. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення зубних протезів. Одеса. Одеський мед. університет, 2009р., 318с.

 8. Неотложная помощь в стоматологии / В.А.Клемин, А.В.Павленко, В.Н.Арендарюк и др. Под ред. В.А.Клемина. –Донецк: Издатель Заславский АЮ., 2011. -144с.

 9. Клёмин В.А., Ищенко П.В., Жадько С.И. Стоматолической диагноз. М.: «Медицинская пресса», 2012, - 216 с.

 10. Клинические и лабораторные этапы изготовления зубных протезов. Ортопедический атлас / В.А. Клёмин, А.Г.Комлев, А.А.Комлев. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2012. – 128 с. «Рекомендовано Центральнім методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як атлас для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 26.10.2011 р.)» засідання науково-методичної Комісії з медицини Міністерства освіти науки, молоді та спорту України.

Додаткова:

 1. Основы деонтологии в стоматологии. Пособие для студентов и врачей /Под ред. Г.П.Рузина. –Винница: Нова книга, 2008. -120с.

 2. Маевски С.В. Стоматологическая гнатофизиология. Нормы окклюзии и функции стоматологической системы /Маевски С.В. –Львов: ГалДент. -2008. -144с.

 3. Клемин В.А. Зубные коронки из полимерных материалов. –М.:МЕД пресс-информ, 2004. -176с.

 4. В.А.Клемин. Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей / В.А.Клемин, А.В.Борисенко, П.В.Ищенко. – М.: МЕД пресс-информ, 2003. – 111с.

 5. Клемин В.А. Диагностическая модель челюсти/В.А.Клемин. –М.:МЕДпресс-информ, 2006. -256с.

 6. Эстетические аспекты восстановительной стоматологии (монография)/ В.Н.Шабанов, А.П.Педорец, О.В.Шабанов, В.А.Клемин. Элиста: ЗАОрНПП «Джингар», 2010. -111с.

 7. Ищенко П.В., Клемин В.А., Комалов Р.Х. Краткое руководство по военной ортопедической стоматологии. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2011. – 192 с.


Ортодонтія 4 рік/7 семестр

Лекції 10 год. Кредитів ECTS 3

Семінари - Модулів 1

Практичні заняття 40 год. Змістових модулів 2

Самостійна робота 40 год.

Разом: 90 год.


Опис програми (Ортодонтія – модуль 2)

Кінцеві цілі дисципліни:

Аналізувати результати обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями

Визначити диспансерні групи нагляду за ортодонтичними хворими і проводити профілактичні заходи в групі з факторами ризику

Визначити провідні синдроми і симптоми у ортодонтичній клініці

Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки

Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації на ортодонтичному прийомі

Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз зубощелепних аномалій та деформацій

Обґрунтовувати і формулювати синдромний ортодонтичний діагноз

Проводити диференціальну діагностику захворювань в ортодонтії

Проводити диференційну діагностику соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта у дитячому віці

Проводити обстеження ортодонтичних хворих

Проводити первинну та вторинну профілактику зубощелепних аномалій та деформаційМодуль 2. Ортодонтія

Змістовий модуль №1. Аномалії окремих зубів.

Конкретні цілі:

  1. Проводити обстеження ортодонтичного хворого:

 • з аномаліями розмірів окремих зубів;

 • з аномаліями форми окремих зубів;

 • з аномаліями кількості окремих зубів;

 • з діастемами та тремами;

 • зі скученістю зубів;

 • із тортоаномаліями;

 • з вестибуло-оральним положенням зубів.

  1. Знати класифікації аномалій окремих зубів.

  2. Аналізувати розповсюдженість та інтенсивність аномалій окремих зубів та положення окремих зубів та визначати чинники, що впливають на ці показники.

  3. Аналізувати результати обстеження ортодонтичного хворого:

 • з аномаліями розмірів окремих зубів;

 • з аномаліями форми окремих зубів;

 • з аномаліями кількості окремих зубів;

 • з діастемами та тремами;

 • зі скученістю зубів;

 • із тортоаномаліями;

 • з вестибуло-оральним положенням зубів.

  1. Обґрунтувати і формулювати попередній клінічний діагноз:

 • з аномаліями розмірів окремих зубів;

 • з аномаліями форми окремих зубів;

 • з аномаліями кількості окремих зубів;

 • з діастемами та тремами;

 • зі скученістю зубів;

 • із тортоаномаліями;

 • з вестибуло-оральним положенням зубів.

  1. Проводити диференційну діагностику захворювань:

 • з аномаліями розмірів окремих зубів;

 • з аномаліями форми окремих зубів;

 • з аномаліями кількості окремих зубів;

 • з діастемами та тремами;

 • зі скученістю зубів;

 • із тортоаномаліями;

 • з вестибуло-оральним положенням зубів.

  1. Визначати змінений колір зубів.


Змістовий модуль №2. Аномалії прикусу.

Конкретні цілі:

 1. Проводити обстеження ортодонтичного хворого:

 • прогнатичних форм прикусу;

 • прогенічних форм прикусу;

 • відкритого прикусу;

 • глибокого прикусу;

 • одно- або двостороннього перехресного прикусу.

 1. Аналізувати результати обстеження ортодонтичного хворого:

  • прогнатичних форм прикусу;

  • прогенічних форм прикусу;

  • відкритого прикусу;

  • глибокого прикусу;

  • одно- або двостороннього перехресного прикусу.

 2. Знати класифікації патології прикусів.

 3. Знати сучасні уявлення про етіологію та патогенез аномалій прикусу.

 4. Знати закономірності клінічних проявів різних патологічних прикусів в залежності від класу та форми.

 5. Обґрунтувати і формулювати попередній клінічний діагноз:

 • прогнатичних форм прикусу;

 • прогенічних форм прикусу;

 • відкритого прикусу;

 • глибокого прикусу;

 • одно- або двостороннього перехресного прикусу.

 1. Проводити диференційну діагностику захворювань:

 • з прогнатичними форм прикусу;

 • з прогенічними форм прикусу;

 • відкритого прикусу;

 • глибокого прикусу;

 • одно- або двостороннього перехресного прикусу.

 1. Проводити лікування аномалій прикусу в сагітальній, вертикальній та трансверзальній площинах в залежності від віку та клінічних проявів.


Оцінювання модуля 2

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і під час контролю засвоєння змістових модулів (на підсумкових заняттях). Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються бали:

"5" – 6

"4" – 5

"3" – 4

"2" – 0

Мінімальна кількість балів, з якою студенті допускається до складання підсумкового модульного контролю модуля – 76.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні ПМК не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с.

 2. Шмут Г.П.Ф., Холтгрейв Э.А., Дрешер Д. Практическая ортодонтия. Под ред. проф. П.С. Флиса. Пер. с нем. – Львов: ГалДент, 1999.

 3. Стефан Вільямс. Короткий посібник з телентгенографії. Під ред. проф. П.С. Фліса. – Львів, 2006.

 4. Шарова Г.В., Рогожников Г.И. Ортопедическая стоматология детского возраста. М., «Медицина», 1991. с. 289.

 5. Григорьева Л.П. Прикус у детей. – Киев: Здоровье, 1995 г. – 231 с.

 6. Руководство по ортодонтии /под общей редакцией проф. Ф.Я. Хорошилкиной/ М. «Медицина» 1982.

 7. Дорошенко С.І., Кульгінський Є.А. Основи телерентгенографії. – К.: Здоров’я, 2007. – 70 с.

 8. Куроедова В.Д., Ждан В.Н., Галич Л.Б. и др. Атлас ортодонтических аппаратов. – Полтава: «Дивосвіт», 2011 р. – 156 с.

 9. Фліс П.С., Омельчук М.А., Ращенко Н.В. та ін. Ортодонтия. – К.: Медицина», 2008 р. - 360 с.

 10. Флис П.С., Омельчук Н.А., Ращенко Н.В. и др. Orthodontics. – К.: Медицина», 2008 р. - 336 с.

Фліс П.С., Тріль С.І., Вознюк В.П. «Дитяче зубне протезування». – Київ: «Медицина», 20


^ Психіатрія та наркологія

Лекції: 12 год. Кредитів ECTS: 1.5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 34 год. Змістових модулів: 7

Самостійна робота: 5 год.

Разом: 45 год.


Опис програми ( Психіатрія та наркологія – модуль І)

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних розладах

 • Визначати тактику ведення стоматологічних хворих з психічними розладами

 • Визначати у комплексі етіологічні фактори, патогенетичні механізми, типи перебігу, та клінічних проявів психічних і психосоматичних розладів

 • Використовувати в роботі стоматолога методи профілактики психічних та психосоматичних розладів

 • Ставити попередній діагноз психічних та психосоматичних розладів


Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Загальні питання психіатрії

Конкретні цілі:

 • Пояснювати предмет та основні завдання психіатрії та наркології

 • Пояснювати значення психіатрії для окремих розділів медицини, її зв’язок з іншими медичними спеціальностями

 • Аналізувати основні методи дослідження психічного стану людини

 • Пояснювати принципи та методику проведення клініко-психопатологічного дослідження та інтерпретації його результаті

 • Аналізувати особливості організації психіатричної допомоги та догляду за психічно хворими

 • Пояснювати принципи профілактики, лікування та експертизи психічних розладів


Змістовий модуль 2. Загальна психопатологія

Конкретні цілі:

 • Пояснювати психофізіологічні та нейропсихологічні основи психопатологічних розладів

 • Демонструвати вміння виявляти психопатологічні симптоми в різних психічних сферах

 • Робити висновки про стан психічних функцій хворого та визначати наявність психопатологічних симптомів

 • ^ Визначати психопатологічні синдроми та пояснювати їх особливості при різних психічних захворюваннях


Змістовий модуль 3: Поліетіологічні психічні захворювання.

Конкретні цілі:

 • Визначати вплив основних чинників розвитку поліетіологічних психічних захворювань

 • Аналізувати значення психотравмуючих факторів у виникненні маніфестних проявів та рецидивів захворювання

 • Визначати основні клінічні симптоми та синдроми при поліетіологічних психічних розладах

 • Діагностувати невідкладні стани та вміти надавати екстрену медичну допомогу хворим на поліетіологічні психічні розлади
 • ^ Визначати особливості надання стоматологічної допомоги хворим поліетиологічні психічні розлади


Змістовий модуль 4: Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них

Конкретні цілі:

 • Визначати етіологічні і патогенетичні фактори залежності при зловживанні психоактивними речовинами.

 • Аналізувати вплив психоактивних речовин на людину.

 • Визначати діагностичні критерії наркологічних захворювань.

 • Діагностувати невідкладні стани при зловживанні психоактивними речовинами.

 • Надавати екстрену медичну допомогу хворим при невідкладних станах.

 • Визначати профілактику наркологічних захворювань.

 • Визначати характер та принципи лікування стоматологічних хворих з залежністю від психоактивних речовин.


Змістовий модуль 5: Екзогенні психічні розлади

Конкретні цілі:

 • Виявляти психічні порушення у хворих з екзогенними захворюваннями головного мозку.

 • Визначати етіологічні і патогенетичні фактори психічних порушень при екзогенних захворювань головного мозку.

 • Визначати найбільш поширенні психічні клінічні симптоми і синдроми при органічних ураженнях головного мозку.

 • Визначати тактику ведення стоматологічних пацієнтів з психічними порушеннями при екзогенних ураженнях голоного мозку.

 • ^ Діагностувати невідкладні стани і надавати екстрену медичну допомогу хворим з психічними порушеннями при екзогенних ураженнях головного мозку.


Змістовий модуль 6: Психогенні психічні захворювання

Конкретні цілі:

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори психогенних розладів

 • Аналізувати вплив психічних факторів на хворого

 • Визначати клінічні симптоми та синдроми при психогеніях

 • Діагностувати невідкладні стани у ситуаціях катастроф та стихійних лих та надавати екстрену медичну допомогу хворим

 • Визначати характер та принципи лікування хворих на соматоформні розлади

 • Визначати тактику ведення стоматологічних пацієнтів хворих на психогенні розлади.


Змістовий модуль 7.Загальні принципи лікування психічнх захворювань і розладів

Конкретні цілі

 • Пояснити загальні принципи лікування психічних захворювань та розладів

 • Визначити особливості надання стоматологічної допомоги хворим які приймають психотропні препарати

 • Діагностувати побічні ефекти психофармакотерапії та надавати екстрену медичну допомогуОцінювання модуля 1

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і підчас контролю засвоєння змістових модулів (на підсумкових заняттях). Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

«5» - 8 балів

«4» - 6.5 балів

«3» - 5 балів

«2» - 0 балів

Мінімальна кількість балів, з якою студент допускається до складання підсумкового контролю модуля – 80.

Підсумковий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні підсумкового контролю не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. 1. 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І., Пропедевтика психіатрії. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я, 1993.

 3. Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А., Наркологія. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

 4. Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К.Напреєнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. – К.:Здоров

 5. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. – М.: Медицина, 1991. – 302 с.

 6. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002.

 7. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

 8. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. - М., 1997.

 9. Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. - М.: Медицина, 1997.

 10. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.:Медицина, 1995.

 11. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. - К.: Здоров'я, 1993.

 12. Клиническая психиатрия / Под ред. Н.Е.Бачерикова. -К.: Здоров'я, 1989.

13.Сонник Г.Т. Психіатрія підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навч. Закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації/ Г.Т. Сонник, О.К.Напрієнко, А.М.С


^ Педіатрія 4 рік/ 7 семестр

Лекції: 6 год. Кредитів ECTS: 1,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 24 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 15 год.

Разом: 45 год.


Опис програми (Педіатрія – модуль І)

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Проводити клінічне обстеження різних органів та систем у здорових і хворих дітей.

 • Аналізувати вікові особливості функцій організму.

 • Робити висновок про фізичний та психомоторний розвиток дітей різного віку.

 • Збирати анамнез вигодовування дитини грудного віку та оцінювати його.

 • Розрахувати добовий та разовий об'єм їжі дитині залежно від віку немовляти.

 • Визначити етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених соматичних та інфекційних захворювань дитячого віку.

 • Аналізувати типову клінічну картину та основні синдроми ураження дихальної, серцево-судинної, травної, сечової систем у дітей.

 • Складати план обстеження і трактувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу захворювання.

 • Демонструвати володіння принципами лікування і профілактики найбільш поширених захворювань дитячого віку.

 • Надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах та демонструвати володіння навичками первинної реанімації новонародженого.

 • Класифікувати та аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених дитячих інфекційних захворювань.

 • Проводити комплекс протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання і володіти принципами імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей.

 • Демонструвати морально-деонтологічні та субординаційні принципи медичного фахівця.


Модуль 1. Педіатрія

Змістовий модуль 1. Фізіологічні особливості та патологічні стани у новонароджених і дітей раннього віку

Конкретні цілі:

 • визначати вікові особливості основних показників функціонального стану дитячого організму;

 • складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних і інструментальних методів обстеження у дітей;

 • демонструвати володіння методикою клінічного обстеження дітей;

 • проводити аналіз фізичного та нервово-психічного розвитку дитини;

 • володіти правилами та принципами вигодовування дітей раннього віку;

 • класифікувати і аналізувати граничні стани новонародженої дитини;

 • демонструвати володіння навичками первинної реанімації новонародженого;

 • визначати етіологічні та патогенетичні фактори рахіту та хронічних розладів травлення у дітей;

 • складати план профілактики та лікування рахіту;

 • демонструвати навички надання невідкладної допомоги при судомному синдромі у дітей.


Змістовий модуль 2. Найбільш поширені соматичні та інфекційні захворювання

дитячого віку

 • Конкретні цілі:

 • демонструвати володіння принципами діагностики поширених соматичних захворювань;

 • аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень дітей із захворюваннями дихальної, серцево-судинної, травної, сечової системи та системи гемостазу;

 • складати план лікування дітей із найбільш поширеною соматичною патологією;

 • здійснювати невідкладну допомогу при дихальній, серцево-судинній недостатності, гіпертермічному синдромі, кровотечах, анафілактичному шоці у дітей;

 • класифікувати та аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених дитячих інфекційних захворювань;

 • планувати комплекс протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання;

 • демонструвати володіння принципами імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей.


Оцінювання модулю

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-х бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:

Традиційна оцінка

Конвертація у бали
Модуль 1

“5”

12

“4”

10

“3”

8

“2”

0

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність становить 120 балів. Вона вираховується шляхом складання кількості балів,що відповідають оцінці «відмінно» на кожному практичному занятті (по 12 балів за теми №1 - 10)

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом складання кількості балів, що відповідають оцінці «задовільно» на кожному занятті (по 8 балів за теми №1 - 10). Отже, до підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму модулю та отримали за поточну діяльність не менше 80 балів.

Підсумковий модульний контроль засвоєння матеріалу здійснюється на двох останніх практичних заняттях модулю. Підсумковий модульний контроль складається із таких етапів:

 • І етап – письмова відповідь на тестові завдання формату А (бланковий тестовий контроль). Студент відповідає на пакет тестів. Кожен пакет містить 20 тестів формату А з тем кожного змістового модуля, які входять до складу підсумкового модулю.

 • ІІ етап – письмове вирішення типових ситуаційних задач. Студент отримує блок типових ситуаційних задач у кількості 2, на питання до яких повинен відповісти письмово.

 • ІІІ етап – перевірка практичних навичок.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати під час модульного контролю становить 80:

 • максимальна кількість балів за демонстрацію виконання практичної навички становить 20 балів (практична навичка виконано методично правильно – 20 балів, виконана з недоліками, виправленими студентом самостійно – 16 балів, виправлено студентом після зауваження викладача – 12 балів, не виконано – 0 балів);

 • за вирішення ситуаційної задачі студент максимально отримує 20 балів (задача вирішена методично правильно – 20 балів, виконано з несуттєвими помилками, виправленим студентом – 17 балів, виконано з 1-2 суттєвими помилками – 14 балів, не виконано – 0 балів);

 • за відповідь на питання тест контролю – 20 балів (1 бал за правильну відповідь)

Модульний контроль зараховується студентові, якщо за демонстрацію практичної навички він набрав не менше 12 балів, при вирішенні ситуаційних задач набрав не менше 28 балів (14 х 2), за результатами тестування набрав не менше 10 балів. Таким чином, мінімальна сумарна оцінка за підсумковий модульний контроль становить 50 балів.


Рекомендована література

1. Майданник В.Г., Гнатейко О.З., Бурлай В.Г., Дука К.Д., Хайтович М.В. Пропедевтична педіатрія. -К., 2009. -768 с.

2. Михайлова А.М., Тріскова Л.О., Крамарєв С.О., Кочеткова О.М. Інфекційні хвороби у дітей //К.: Здоров’я. -2000. -418 с.

3. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дуки.-К.: Знання України, 2002.-356 с.

4. Ситуаційні завдання з педіатрії/ За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Г. Майданника. -К.: ВБ „Аванпост-Прим”, 2006. -206 с.

5. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.).–Харьков: Фолио, 2002.–1125 с.

6. Тестові завдання з педіатрії /За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Г. Майданника. -К.: СП „Інтертехнодрук”, 2007. - 429 с.

7. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник. – Питер-Ком, С-Пб., 2002.-1080 с.

8. Шабалов Н.П. Неонатология. В 2-х томах. Спец. л-ра. С-Петербург, 1996,Том 1. 492 с, Том 2.-5


Хірургія 4 рік/ 7 семестр

Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 1,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 20 год.

Разом: 90 год.


^ КІНЦЕВІ ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ХІРУРГІЇ ПОЛЯГАЮТЬ В ТОМУ, ЩО СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ:

 • основні принципи організації хірургічної допомоги населенню України.

 • клініко-лабораторні та додаткові методи діагностики хірургічної патології організму;

 • етіологію, патогенез, клініку, діагностику та методи лікування хірургічних захворювань (в межах навчальної програми);

 • етіологічні, патогенетичні фактори, клінічні прояви та діагностику невідкладних станів;

 • тактику надання екстреної хірургічної допомоги;

 • організацію проведення лікувально-евакуаційних заходів А ТАКОЖ УМІТИ:

 • демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії; визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці

хірургічних хвороб;

 • аналізувати результати обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній патології;

застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних

даних;

 • проводити основні методи загального клінічного обстеження хворого (опитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація), визначати певний обсяг додаткових досліджень і аналізувати отримані дані для встановлення попереднього діагнозу;

 • виконувати загальні лікарські маніпуляції (перев'язки, ін'єкції, промивання шлунку і кишківника, зупинку кровотечі, транспортну та лікувальну іммобілізацію при вивихах і переломах кісток, місцеву інфільтраційну та провідникову анестезію, переливання крові і кровозамінників) та вирішувати питання про направлення хворого до спеціаліста;

 • надати необхідну допомогу при короткочасній втраті свідомості, колапсі, шоку, комі, алергічних реакціях, асфіксії, гострому животі, травмі, кровотечах, опіках, відмороженнях;

 • проводити реанімаційні заходи при термінальніх станах і направляти хворих у спеціалізоване відділення;

 • асистувати при екстрених операціях, вести медичну документацію


МОДУЛЬ 2.

^ ХІРУРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ. ХІРУРГІЯ

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

Змістовий модуль 3. Хірургічні захворювання підшлункової залози та шлунка і

дванадцятипалої кишки.

Конкретні цілі:

вивчити класифікацію захворювань підшлункової залози, провести діагностику і диференційну діагностику гострого панкреатиту та його ускладнень, використовуючи клінічні і додаткові методи дослідження визначити клінічні особливості перебігу гострого панкреатиту, лікувальну тактику, консервативну терапію, показання до оперативного втручання та його варіанти при гострому панкреатиті та його ускладненнях;

ідентифікувати рак підшлункової залози та визначити лікувальну тактику;

вивчити клінічні особливості перебігу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки;

визначити методи консервативного і оперативного лікування;

провести діагностику і диференційну діагностику ускладнень виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, використовуючи клінічні і додаткові методи дослідження, визначити лікувальну тактику, показання до оперативного втручання та його методику при перфоративній виразці, кровоточучій виразці, стенозі;

засвоїти методи діагностики раку шлунка, лікувальну тактику та методи оперативного втручання;

диференціювати ускладнення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки: перфоративну виразку, кровоточучу виразку, стеноз;

визначити лікувальну тактику та засвоїти варіанти оперативних втручань при ускладненнях виразкової хвороби;

діагностувати рак шлунка та визначити методи лікування;

^ Змістовий модуль 4. Захворювання кишечника. Конкретні ціпі:

ідентифікувати вид кишкової непрохідності, вивчити клінічні особливості перебігу, діагностику і диференційну діагностику, використовуючи клінічні і додаткові методи дослідження:

визначити методи лікування гострої кишкової непрохідності;

вивчити клінічні особливості перебігу перитонітів, провести діагностику і диференційну діагностику перитонітів, використовуючи клінічні і додаткові методи дослідження, розрізняти розповсюджені та обмежені форми перитоніту;

організувати комплексне медикаментозне лікування, визначити метод оперативного втручання;

знати клінічні особливості перебігу захворювань товстої кишки, провести діагностику і диференційну діагностику, використовуючи клінічні і додаткові методи дослідження, методи лікування хвороби Крона, неспецифічного виразкового коліту, хвороби Гіршпрунга;

класифікувати захворювання прямої кишки, засвоїти особливості перебігу та клінічної картини, діагностику та лікувальну тактику при геморої, тріщині та випадінні прямої кишки, а також методи оперативних втручань;

ідентифікувати рак товстої і прямої кишки, визначити особливості клініки в залежності від стадії захворювання та лікувальну тактику;

діагностувати, визначити особливості клінічного перебігу та лікувальну тактику при гострому парапроктиті;

засвоїти схему написання історії хвороби, провести курацію хворого певним захворюванням та написати учбову студентську історію хвороби;

^ Змістовий модуль 5. Хірургія надзвичайних ситуацій. Конкретні цілі:

засвоїти загальні принципи організації хірургічної допомоги при веденні бойових дій та в надзвичайних ситуаціях, зміст, обсяг і організація надання першої лікарської і кваліфікованої хірургічної допомоги на етапах медичної евакуації військового часу та при надзвичайних ситуаціях мирного часу;

вміти проводити медичне сортування та медичну евакуацію постраждалих; здійснювати загальні принципи організації невідкладної допомоги при непритомності, колапсі, шоку, гострій дихальній недостатності, травматичній і механічній асфіксії, утопленні, сопорі, комі, зупинці серця;

оцінити тяжкість стану, виявити порушення дихання та кровообігу, що загрожують життю; надати невідкладну допомогу, проводити первинну підтримку життя, серцево-легеневу реанімацію - екстрені реанімаційні заходи при непритомності, колапсі, шоку, гострій дихальній недостатності, травматичній і механічній асфіксії, утопленні, сопорі, комі, зупинці серця;

знати сучасні види вогнепальної зброї та можливу структуру санітарних втрат при бойовій хірургічній травмі;

організувати проведення медичної допомоги пораненим з вогнепальними ранами та

мінно-вибуховими пошкодженнями на етапах медичної евакуації, профілактику ранової інфекції в залежності від ступеню тяжкості стану поранених, надаючи їм першу медичну, лікарську допомогу та невідкладні заходи кваліфікованої хірургічної допомоги;

здійснювати первинну і вторинну хірургічну обробку вогнепальної рани, медикаментозне лікування вогнепальних ран;

визначити поняття травматичного шоку, травматичної хвороби, її періодів та основних ускладнень; сучасні методи корекції порушень гемодинаміки, дихання, обміну і нейроендокринних розладів;

проводити протишокові заходи в умовах, військових дій і екстремальних ситуацій; надавати невідкладну допомогу при ускладненнях травматичної хвороби;

знати основні симптоми і можливі ускладнення пошкоджень голови, шиї, грудної клітки, живота, тазу і кінцівок, особливості надання допомоги на етапах медичної евакуації;

вміти проводити діагностику та визначати ступінь важкості стану постраждалих з пошкодженнями голови, шиї, грудної клітки, живота, тазу і кінцівок, надавати їм першу медичну, лікарську допомогу та проводити невідкладні заходи кваліфікованої хірургічної допомоги в повному обсязі;

засвоїти основні симптоми і можливі ускладнення механічної поєднаної хірургічної травми, термічної опікової та холодової травми, комбінованої хірургічної травми; засвоїти особливості надання цим постраждалим допомоги на етапах медичної евакуації;

здійснювати діагностику та визначати ступінь тяжкості стану поранених з механічною політравмою, термічною опіковою та холодовою травмою, комбінованою хірургічною травмою, надавати їм першу медичну, лікарську допомогу та невідкладні заходи кваліфікованої хірургічної допомоги в повному обсязі;

продемонструвати при захисті історії хвороби основні методи об'єктивного обстеження хірургічних хворих, трактувати основні симптоми, дані додаткових методів дослідження, що допомогли встановити діагноз даному хворому;

на основі даних обстежень сформувати попередній, клінічний та заключний діагнози, провести диференційну діагностику, визначити лікувальну тактику, написати лист призначень курованого хворого;

^ ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЕМ ПРИ ПОТОЧНОМУ КОНТРОЛІ МОДУЛЯ 2

«5» - 4 бали «4» - 3 бали «З» - 2 бали «2» - 0 балів


Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивчені модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "5", на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне завдання студента (4x28+8=120).

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля, для допуску до підсумкового модульного контролю вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "З", на кількість тем у модулі (2x28=56).

Оцінка за практичне заняття являє собою суму оцінок початкового, основного та заключного етапів.

^ Четвертий рік

Восьмий семестр


Фтизіатрія 4 рік/ VIII семестр

Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 2

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 30 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 20 год.

Разом: 60 год.


Опис програми (Фтизіатрія – модуль І)

Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини;

 2. Визначити топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини;

 3. Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку;

 4. Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;

 5. Передбачити взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, іх мінливість під впливом екологічних факторів;

 6. Визначити вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини;

 7. Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження.


Модуль 1. Анатомія опорно-рухового апарата

Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії

Конкретні цілі: Визначати предмет і задачі анатомії, основні анатомічні методи дослідження. Оцінювати основні сучасні напрями розвитку анатомії; Аналізувати етапи становлення анатомії людини як фундаментальної дисципліни; Аналізувати внесок видатних вчених-анатомів різних епох у розвиток анатомії людини; Аналізувати внесок видатних вчених-анатомів України у становлення української школи анатомів.


Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелета

Конкретні цілі: Застосовувати анатомічну термінологію для позначення кісток скелету, пояснення їх топографії; Застосовувати анатомічні площини і вісі для пояснення топографії кісток і їх окремих частин; Визначати і аналізувати поняття “кістка як орган”; Аналізувати механізми розвитку кісток в ембріогенезі; Застосовувати класифікацію кісток для аналізу будови кісток скелету; Описати і продемонструвати будову кісток тулуба, черепа і кінцівок.


Змістовий модуль 3. З’єднання кісток скелета

Конкретні цілі: Визначати і аналізувати типи з’єднань між кістками; Описати і продемонструвати з’єднання між кістками тулуба; Описати і продемонструвати з’єднання між кістками черепа; Описати і продемонструвати з’єднання між кістками верхніх кінцівок; Описати і продемонструвати з’єднання між кістками нижніх кінцівок.


Змістовий модуль 4. Міологія

Конкретні цілі: Визначати і аналізувати поняття “м’яз як орган”; Аналізувати класифікацію скелетних м’язів за топоргафією, розвитком, будовою, формою та ін.; Аналізувати розвиток скелетних м’язів в онтогенезі; Описати і продемонструвати м’язи і фасції тулуба; Описати і продемонструвати м’язи і фасції голови. Описати і продемонструвати м’язи і фасції шиї. Описати і продемонструвати м’язи і фасції верхніх кінцівок. Описати і продемонструвати м’язи і фасції нижніх кінцівок.


Оцінювання модуля 1

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і підчас контролю засвоєння змістових модулів (на підсумкових заняттях). Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

«5» - 5 балів

«4» - 4 бали

«3» - 3 бали

«2» - 0 балів

Мінімальна кількість балів, з якою студент допускається до складання підсумкового контролю модуля – 69.

Підсумковий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні підсумкового контролю не менше 50 балів.


Рекомендована література

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р./ Москва: Медицина, 1996, т.І, т.ІІ.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

6. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.


Терапевтична стоматологія 4 рік/VIII семестр


Лекції − 10 год.

Кредитів ECTS − 6

Практичні заняття − 110 год.

Модулів − 1

Самостійна робота − 60 год.

Змістових модулів − 4

Разом: 180 год.

Опис програми: Хвороби пародонту (модуль 2)


Кінцеві цілі дисципліни:

 • ознайомитись із методами обстеження пар одонтологічного хворого;

 • вивчити етіологію, патогенез, класифікацію хвороб пародонту.

 • проводити диференційну діагностику запальних дистрофічних хвороб пародонту;

 • досконало вивчити етіологічні та патогенетичні підходи до профілактики захворювань тканин пародонту.


Модуль 1. Хвороби пародонту − 6 кредитів (180 год.).


Змістовий модуль 5. хвороби пародонту. Систематика, особливості обстеження хворих з патологією пародонту.

Конкретні цілі: Ознайомитись із особливостями клінічного обстеження хворих патологією пародонту. Знати класифікацію за Данилевським. Засвоїти спеціальні, лабораторні та функціональні методи обстеження.


Змістовий модуль 6. Запальні захворювання пародонту (папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит).

Конкретні цілі: Ознайомитись із етіологією та патогенезом запальних хвороб пародонту. Знати класифікацію, клініку, диференційну діагностику та лікування гінгівітів.


Змістовий модуль 7. Дистрофічно-запальні та дистрофічні захворювання пародонту (генералізований пародонти, пародонтоз).

Конкретні цілі: вміти охарактеризувати клініко-морфологічні ознаки ступеней тяжкості генералізованого пародонтиту. Освоїти загальні принципи і план лікування хворих на генералізований пародонтит.


Змістовий модуль 8. Профілактика та диспансеризація хворих із захворюваннями тканин пародонту.

Конкретні цілі: Аналізувати помилки та ускладнення в лікуванні хвороб пародонту. Ознайомитись із роботою фізіотерапевтичного відділення і різновидами методів фізіотерапії. Навчитись проводити заходи профілактики.


Оцінювання модуля 2

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і під час контролю засвоєння змістових модулів (на підсумкових заняттях). Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

„5” − 3 бали

„4” − 2,5 балів

„3” − 2 бали

„2” − 0 балів.

Мінімальна кількість балів, з якою студент допускається до складання підсумкового контролю модуля − 74.

Підсумковий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні підсумкового контролю не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина).– Т. 1.– Полтава: Дивосвіт, 2005.– 392 с.

 2. Терапевтична стоматологія: Підручник.– У 4 томах /М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

 3. Джегус И. Психологические аспекты в работе с пациентами.– Харьков.– 2003.– 120 с.

 4. Терапевтическая стоматология: Учебн. Пособие /Под ред. проф. Л.А.Дмитриевой.– М.: МЕДпресс-информ, 2003.– 896 с.

 5. Дан Г.П. Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів/пер. Т. Різун.– Львів: Свічадо, 2008.– 200 с.


Офтальмологія ФПДО 4 рік / 2 семестр

Лекції: 6 год.

Семінари: -

Практичні заняття: 30 год.

Самостійна робота: 9 год.

Разом: 45 год.

Кредитів ECTS: 1,5

Модулів: 1

Змістових модулів: 3


Опис програми:

Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Використовувати етико-деонтологічні принципи охорони зору людей різного віку та статі, аналізувати особливості органа зору, інтерпретувати механізми розвитку патологічних процесів органа зору.

 2. Визначати етіологічні і патогенетичні фактори розвитку основних захворювань органа зору.

 3. Ставити попередній діагноз найбільш поширених очних захворювань і пошкоджень.

 4. Визначати тактику ведення хворих на основні очні хвороби.

 5. Діагностувати невідкладні стани в офтальмології і надавати невідкладну медичну допомогу.

 6. Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору, розвитку сліпоти.

Модуль 1
^
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Анатомо-функціональні особливості органу зору. Захворювання додаткового апарату ока.

Конкретні цілі:

 • Аналізувати основні етапи розвитку вітчизняної офтальмології.

 • Пояснювати анатомічні особливості будови органу зору.

 • Пояснювати особливості функцій органа зору. Вміти визначати гостроту зору, поле зору, темнову адаптацію, кольоровий зір. Вміти визначати етапність обстеження хворих з патологією органа зору, ведення медичної документації.

 • Визначати рефракцію та акомодацію ока.

 • Надавати санітарно-гігієнічні рекомендації при аномаліях рефракції.

 • Оцінювати зміни стану зі сторони повік та слізних органів в нормі та при патології.

 • Аналізувати особливості клінічного перебігу захворювань орбіти.

 • Надавати невідкладну допомогу при гострих запальних процесах орбіти та придатків.


ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. Запальні та дистрофічні захворювання ока

Конкретні цілі:

 • Вміти оцінити стан ін’єкції очного яблука

 • Інтерпретувати дані, отримані при бічному освітленні рогівки, передньої камери ока в нормі та при патології

 • Інтерпретувати дані біомікроскопії рогівки, передньої камери, райдужки, кришталика, скловидного тіла, в нормі та при патології

 • Вміти надати невідкладну допомогу при гострому кератиті, виразці рогівки, іридоцикліті, увеїті.

 • Вміти встановити діагноз катаракти та обґрунтувати лікування.

 • Вміти інтерпретувати стан внутрішньоочного тиску.

 • Вміти встановити діагноз глаукоми та порядок надання допомоги.


ЗМІСТОВИЙ Модуль 3. Пошкодження органу зору. Раптова втрата зору

Конкретні цілі:

Вміти визначати характер порушень в окоруховому апараті ока.

Вміти надати невідкладну допомогу при:

 • а) сторонньому тілі кон’юнктиви,

 • б) сторонньому тілі рогівки,

Вміти надати невідкладну допомогу при:

 • при хімічних, термічних опіках органу зору, проникаючих пораненнях,

 • пояснювати зміни зі сторони сітківки та зорового нерва при раптовій втраті зорових функцій,

 • вміти інтерпретувати зміни зі сторони органу зору при загальних захворюваннях організму (цукровий діабет, атеросклероз, гіпертонічна хвороба).


Оцінювання модуля1

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і підчас контролю засвоєння змістових модулів ( на підсумкових заняттях). Оцінки. Виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

“5”- 12-10 балів

“4” – 9-7 балів,

“3”- 6-4 балів

“2” – 2 бали.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 балів.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 63 балів.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 65 балів з 80 балів.


Рекомендована література

 1. Очні хвороби. За редакцією Г.Д.Жабоєдова, М.М. Сєргієнко, К.:“Здоров’я”,1999.- 310 с.

 2. Терапевтична офтальмологія. Посібник з офтальмології. За редакцією Г.Д. Жабоєдова, А.О. Ватченко, К.:“Здоров’я”,2003.- 133 с.

 3. Клініка Вілса. Діагностика і лікування очних захворювань. За редакцією Дугласа Каллома та Бенджаміна Чанга. Медицина світу.- 1999 р.- 492 с.

 4. Детская офтальмология . Д.Тейлор, К.Хойт. Перевод с английского. Москва изд-во Бином, 2002.- 247 с.

 5. Офтальмологія. Вильгельма Хаппе. Перевод с немецкого. Москва: Медпресс-информ, 2004.- 352с.

 6. Глазные болезни: Учебник / Под редакц. Копаевой В.Г. М.: «Медицина», 2002.-560с.

7. Глазные болезни и травмы Е.Е.Сомов «СПб», 2002 – 236 с.

8. Клиническая офтальмология / Под редакц. Джек Дж.Кански Перевод с английского. Москва изд-во «Логосфера», 2006.- 733 с.


Онкологія 4 рік/ 2 семестр

Лекції: 4 год. Кредитів ECTS: 3

^ Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 16 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 10 год.

Разом: 30 год.


Опис програми (Онкологія – модуль І)

Кінцеві цілі дисципліни:

Мета вивчення дисципліни

Мета вивчення онкології – кінцеві цілі - встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модуля і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • визначати тактику обстеження і ведення хворого у разі підозри на злоякісну пухлину;

 • інтерпретувати результати спеціальних методів дослідження;

 • сформулювати попередній клінічний діагноз основних онкологічних захворювань;

 • визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання;

 • демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці онкології;

 • демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології.


Змістовий модуль 1. Пухлини травного тракту.

Конкретні цілі:

- проводити опитування і фізікальне обстеження хворих на пухлини травного тракту та аналізувати їх результати у клініці онкології;

 • визначати тактику обстеження і ведення хворого у разі підозри на злоякісну пухлину травного тракту;

 • інтерпретувати результати спеціальних методів дослідження (езофаго-гастроскопія, ректороманоскопія, колоноскопія, іригоскопія);

 • сформулювати попередній клінічний діагноз у разі онкологічних захворювань травного тракту (рак губи, язика, стравоходу, шлунка, підшлункової залози, печінки, ободової і прямої кишки);

 • визначати тактику ведення хворих на онкологічні захворювання травного тракту;

 • демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці онкології;

 • демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології.

Тема 1. Рак губи, слизової порожнини рота, язика, слинних залоз, додаткових пазух.

Злоякісні захворювання губи, слизової порожнини рота, язика: захворюваність, основні причини, епідеміологія, передракові захворювання; клініка, методи діагностики; класифікація за стадіями та TNM; методи лікування.

^ Тема 2. Рак стравоходу і шлунка. Рак підшлункової залози і печінки. Рак ободової і прямої кишки.

Рак стравоходу: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, лікування.

Рак шлунка: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання шлунка; клініка, діагностика, класифікація за стадіями та TNM; лікування

Рак підшлункової залози: захворюваність, причини, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування.

Рак печінки: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, лікування.

Рак ободової кишки: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, лікування.

Рак прямої кишки та анального каналу: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, лікування.

^ Змістовий модуль 2. Пухлини органів дихання, молочної залози, щитовидної залози, шкіри.

Конкретні цілі:

- проводити опитування і фізикальне обстеження хворих на пухлини органів дихання, молочної і щитовидної залози, шкіри та аналізувати їх результати у клініці онкології;

 • визначати тактику обстеження і ведення хворого у разі підозри на злоякісну пухлину органів дихання, молочної і щитовидної залози, шкіри;

 • інтерпретувати результати спеціальних методів дослідження (бронхоскопія, пункційна біопсія молочної і щитовидної залози, пухлин шкіри і лімфовузлів),

 • сформулювати попередній клінічний діагноз онкологічних захворювань органів дихання, молочної і щитовидної залози, шкіри;

 • визначати тактику ведення хворих на онкологічні захворювання органів дихання, молочної і щитовидної залози, шкіри;

 • демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці онкології;

 • демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології.

Тема 3. Рак легені, пухлини середостіння.

Рак легені: захворюваність, причини, епідеміологія, , клініка, діагностика, та лікування.

Пухлини середостіння (тимома, лімфосаркома, тератома): захворюваність, клініка, діагностика, лікування.

^ Тема 4. Рак молочної залози, рак щитовидної залози.

Рак молочної залози: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, лікування.

Рак щитовидної залози: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, лікування

^ Тема 5. Рак шкіри, меланома, лімфогранульоматоз.

Рак шкіри, меланома: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, лікування.

Лімфогранульоматоз: захворюваність, причини, клініка, діагностика, лікування.

^ Змістовий модуль 3. Пухлини статевих та сечовивідних органів.

Конкретні цілі:

- проводити опитування і фізикальне обстеження хворих на пухлини статевих та сечовивідних органів та аналізувати їх результати у клініці онкології;

 • визначати тактику обстеження і ведення хворого у разі підозри на злоякісні пухлини статевих та сечовивідних органів;

 • інтерпретувати результати спеціальних методів дослідження (бімануальне дослідження, цистоскопія);

 • сформулювати попередній клінічній діагноз у разі онкологічних захворювань статевих та сечовивідних органів;

 • визначати тактику ведення хворих на онкологічні захворювання статевих та сечовивідних органів;

 • демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці онкології.;

 • демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології.

Тема 6. Рак тіла і шийки матки, рак яєчників.

Рак тіла і шийки матки: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, лікування.

Рак яєчників: захворюваність, причини, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування.

^ Тема 7. Рак нирки, сечоводу, сечового міхура. Рак передміхурової залози.

Рак нирки, сечоводу, сечового міхура: захворюваність, причини, епідеміологія, клініка, діагностика та лікування.

Рак передміхурової залози: захворюваність, причини, клініка, діагностика та лікування.


^ Оцінювання поточної навчальної діяльності.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:


Традиційна оцінка

Конвертація у бали
Модуль 1

“5”

17

“4”

14

“3”

10

“2”

0


«1» бал нараховується за індивідуальну роботу.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconЕлектронні методи в стоматології гриньох В. О. – асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського
Гриньох В. О. – асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет грінцова ольга євгенівна

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров`я україни сумський державний університет

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы