Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі icon

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі

НазваниеПравила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі
страница1/9
Дата конвертации12.04.2013
Размер1.5 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Організація самостійної роботи на денній, заочній та екстернатній формі навчанняУкраїнська мова (за професійним спрямуванням) для 1 та 2 курсів


Тема І. Чергування голосних

Теоретична частина:

1. Чергування 0//І, Е//І. Відхилення в чергуванні 0//І, Е//І.

2. Чергування Е//0 після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й у коренях слів.

3. Уживання И, І після Ж, Ч, Ш, Щ та Г, К, X у коренях українських слів.

4. Чергування голосних у дієслівних коренях.

Література

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. Мови НАН України. – К.: Наук. Думка, 2007.

2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000

Практична частина:

Виконати вправи 4, 6, 7, 9, 12 з підручника: Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.


Тема ІІ. Правопис префіксів

Теоретична частина:

1. Орфоепічні норми, якими визначається вимова голосних звуків у префіксах ПРЕ-, ПРИ-, ПЕРЕ-, ПРЕД-, ПЕРЕД-.

2. Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах ПРЕ-, ПРИ-.

3. Правопис префікса ПРІ-.

4. Особливості правопису префіксів, що закінчуються на приголосний звук.

Література

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. Мови НАН України. – К.: Наук. Думка, 2007.

2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.

Практична частина:

Виконати вправи 34, 35 з підручника: Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.


Тема ІІІ. Чергування приголосних

Теоретична частина:

1.Чергування г//з//х, к//ц//ч, х//с//ш.

2.Чергування приголосних у дієслівних основах.

Література

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. Мови НАН України. – К.: Наук. Думка, 2007.

2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.

Практична частина:

Виконати вправи 25, 26, 28 з підручника: Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.


Тема ІV. Правопис іменникових суфіксів

Теоретична частина:

1. Правила вживання м'якого знака в іменникових суфіксах.

2. Правопис суфіксів з подвоєними буквами.

3. Правопис суфіксів іменників, що означають збірні поняття.

4. Правопис іншомовних суфіксів в іменниках /-ИР, -ИСТ, -ИЗМ, ІР, -ІСТ, -ІЗМ/.

Література

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. Мови НАН України. – К.: Наук. Думка, 2007.

2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.

Практична частина:

Виконати вправу 39 з підручника: Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

Виконати вправи 86, 97 з підручника Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.


Тема V. Правопис займенників

Теоретична частина:

 1. Відмінювання і правопис особових та зворотного займенників.

 2. Паралельні відмінкові закінчення займенників.

 3. Прийменники при особових займенниках у непрямих відмінках.

 4. Специфіка творення заперечних і неозначених займенників.

 5. Особливості відмінювання складних займенників.

 6. Правопис складних займенників разом, окремо та через дефіс.

Література

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. Мови НАН України. – К.: Наук. Думка, 2007.

2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.

Практична частина:

Виконати вправу 55 з підручника Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

Виконати вправи 178, 179 з підручника: Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.


Тема VI. Правопис географічних назв

Теоретична частина:

 1. Правопис українських географічних назв.

 2. Правопис географічних назв слов’янських та інших країн.

 3. Особливості правопису географічних назв з прикметниковими закінченнями.

 4. Особливості відмінювання географічних назв.

 5. Невідмінювані географічні назви.

 6. Правопис іншомовних географічних назв.

 7. Правопис складних і складених географічних назв разом, окремо та через дефіс.

Література

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. Мови НАН України. – К.: Наук. Думка, 2007.

2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.

Практична частина:

Викона вправу 66 з підручника Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За оза. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

2. Пояснити вживання великої і малої літери в словах залежно від їхнього значення. Скласти пари речень так, щоб слова вживалися в різних значеннях (за варіантами).

1) (Л,л)абрадор – півострів, мінерал. 2) (Т,т)игр – звір, річка. 3) (Т,т)итан – міфологічний персонаж, хімічний елемент. 4) (Х,х)хамелеон – сузір’я, тварина. 5) (А,а)рлекін – блазень, персонаж. 6) (Б,б)ордо – колір, місто. 7) (Х,х)міль – рослина, прізвище.

3. Назвати іменники, що відповідають поданим лексичним значенням. Пояснити вживання великої і малої літери.

1) Прізвище й одиниця виміру. 2) Жіноче ім’я і сорт винограду. 3) Назва курортного міста в Криму й назва хижої риби. 4) Назва планети і явище природи. 5) Гора в міфології й образна назва вершини чогось. 6) Сторона світу і дорога, якою піднімаються вгору.


Тема VІI. Правила переносу

Теоретична частина:

 1. Орфографічні правила переносу.

 2. Технічні правила переносу.

 3. Перенос слів і складоподіл.

Література

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. Мови НАН України. – К.: Наук. Думка, 2007.

2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.

Практична частина:

1. Поділити подані слова на частини для переносу. Пояснити місце апострофа і знака м’якшення при переносі.

Костьол, крильце, культовий, вільно, регульований, опрацьований, комп’ютер, об’єктивний, об’єкт, пред’явник, об’їздити, осьовий, зав’язка, жираф’ячий.

2. Визначити, у якому рядку всі слова перенесено правильно. Пояснити доцільність переносу слів в усіх інших рядках.

А. Вак-уум, нао-динці, реє-стр, у-ночі.

Б. Пере-дзимовий, перег-нутися, калорійн-ість, бур-як.

В. Пі-джак, під-жати, під-заголовок, пере-дзвін.

Г. Факти-чний, ю-нак, студі-я, ступ-інь.

3. Визначити, у яких словах дж, дз становлять один звук, а в яких – не становлять одного звука. Записати слова, позначаючи рисками всі можливі варіанти їх переносу з рядка в рядок. Довести, за якої умови дж, дз можна розривати при переносі.

Віджати, їздити, відживати, піджак, віджимати, відзвітувати, відзив, відзимувати, від’їжджати, відзнака, передзимовий, передзвонити, відзначення, під’їзд, піджарювати, підзаголовок, пейджер, підземний, підзивати, підзорний, джем, передзвін.


Тема VІIІ. Уживання великої літери

Теоретична частина:

 1. Велика літера при звертаннях і в ремарках.

 2. Велика та мала літера в рубриках.

 3. Велика літера на початку цитати.

 4. Велика літера у власних назвах.

 5. Велика літера у складноскорочених назвах.

Література

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. Мови НАН України. – К.: Наук. Думка, 2007.

2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.

Практична частина:

Виконати вправу 66 з підручника: Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За оза. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005.

2. З поданими парами слів скласти словосполучення. Пояснити вживання великої і малої літери.

Закон – закон; Президент – президент; Тиждень – тиждень; Центр – центр; Шлях – шлях; Герц – герц; Рентген – рентген.

3. Пояснити вживання великої і малої літери в словах залежно від їхнього значення. Скласти пари речень так, щоб слова вживалися в різних значеннях (за варіантами).

(Л,л)абрадор. 2) (Т,т)игр. 3) (Т,т)итан. 4) (Х,х)хамелеон. 5) (А,а)рлекін. 6) (Б,б)ордо. 7) (Х,х)міль.


Сучасна українська мова з практикумом

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconПравила проведения реанимационных действий Помощь при кровотечениях и ранениях. Правила наложения

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconПравила техники безопасности при работе в иммунологической лаборатории Правила забора крови для иммунологических

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconПравила обращения с баллонами кислорода и закиси азота, правила эксплуатации и техника безопасности

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconРекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconРекомендації щодо ведення хворих з ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою Адаптована

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconПре-терапия и до-символическое проживание

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconПрограмма занятий по элективам Пре-, анте- и интранатальная охрана плода

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconПравила техники безопасности при работе в лаборатории и первая помощь при несчастных случаях

Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconПравила оказания первой медицинской помощи при переломах костей нижних конечностей. Цель. По окончании
Урок 20—21. Правила оказания первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей
Правила правопису щодо позначення голосних у префіксах пре-, при. Правопис префікса прі iconПравила наложения повязок и жгута при кровотечениях 35 первая помощь при травматической ампутации

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Медицина