Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет icon

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

НазваниеЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
страница9/15
Дата31.01.2013
Размер3.93 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
^

МОДУЛЬ II. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВІ


Конкретні цілі:

 • Визначати типові порушення в системі крові: зміни загального об'єму

крові, анемія, еритроцитоз, лейкоцитоз, лейкопенія, гемобластоз, лейкоз, типові порушення гемостазу; наводити критерії зазначених порушень;

 • Застосовувати існуючи принципи для класифікації типових порушень в

системи крові;

 • Характеризувати причинні фактори, фактори ризику, умови виникнення

і розвитку типових порушень в системі крові. Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки, при цьому вміти відокремлювати зміни патологічні і пристосувально-компенсаторні в патогенезі типових порушень в системі крові;

 • Застосовувати знання принципів і класифікацій анемій для аналізу їх

проявів;

 • Застосовувати знання про причини та патогенез анемій для їх

профілактики і лікування;

 • Аналізувати механізми розвитку і причини виникнення порушень

клітинного складу "білої" крові, бути зданим оцінювати їх клінічні наслідки;

 • Пояснювати особливості пухлинної трансформації кровотворних клітин

кісткового мозку при гострих і хронічних лейкозах; > Аналізувати загальні закономірності розвитку порушень клітинного складу периферичної крові при гострих і хронічних лейкозах;

 • Оцінювати роль генетичних аномалій і аномалій конституції в

лейкозогенезі;

 • Характеризувати періоди зростання ризику виникнення лейкозів ("піки

лейкозів") у дітей; пояснювати принципи діагностики лейкозів;

 • Аналізувати особливості етіології, патогенезу і результатів терапії

лейкозів у дітей та дорослих;

 • Оцінювати переваги трансплантації кісткового мозку як найбільш

ефективного методу лікування лейкозів;

 • Визначати типові порушення в системі гемостазу;

 • Пояснювати причини виникнення та механізми розвитку порушень

судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу;

 • Аналізувати загальні закономірності виникнення, розвитку і завершення

станів гіпо- та гіперкоагуляції;

 • Пояснювати загальнопатологічне значення ДВЗ крові, аналізувати

причини виникнення та механізми його розвитку, характеризувати типові клінічні прояви в залежності від клінічного перебігу.
^

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО КРОВООБІГУ І ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ


Конкретні цілі:

 • Визначати типові патологічні стани і порушення в системі кровообігу: недостатність кровообігу; недостатність серця, аритмії серця; артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпотензія; артеріоскпероз, атеросклероз;

 • Аналізувати та застосовувати існуючі класифікації типових порушень в системі кровообігу;

> Аналізувати зміни основних параметрів кардіо- та гемодинаміки при недостатності серця (частота і сила серцевих скорочень, хвилинний та систолічний об'єми крові, систолічний, діастолічний, середній і пульсовий артеріальні тиски крові, венозний тиск крові);

 • Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки, вміти відокремлювати зміни патологічні і пристосувально-компенсаторні, місцеві і системні в патогенезі недостатності кровообігу, недостатності серця, інфаркту міокарда, шокових станів (кардіогенного шоку);

 • Пояснювати механізми розвитку аритмій серця;

 • Застосовувати знання про типові порушення ритму серцевих скорочень (порушення автоматизму, збудливості, провідності, комбіновані) для аналізу електрокардіо-грами;

 • Аналізувати механізми розвитку клінічних проявів хронічної недостатності серця і кровообігу;

> Аналізувати причини і механізми розвитку вінцевої недостатності, пояснювати її можливі наслідки;

 • Аналізувати порушення основних функцій серця при гострій вінцевій недостатності;

 • Характеризувати особливості різних форм артеріосклерозу, пояснювати сучасні теорії патогенезу атеросклерозу;

> Застосовувати сучасні критерії для діагностики артеріальної гіпертензії;

 • Аналізувати класифікації артеріальної гіпертензії;

> Застосовувати знання про експериментальне моделювання вторинних артеріальних гіпертензій (ниркових, ендокринних, нейрогенних) для аналізу їх патогенезу;

 • Трактувати первинну артеріальну гіпертензію як мультифакторіальне захворювання;

> Диференціювати роль змін об'ємного механізму та периферичного опору кровоплину в розвитку різних гемодинамічних варіантів артеріальної гіпертензії;

 • Аналізувати генетичні дефекти як основу патогенезу первинної артеріальної гіпертензії;

> Пояснювати роль нирок в патогенезі первинної та вторинної

артеріальної гіпертензії; > Застосовувати знання про експериментальні моделі типових порушень в

системі кровообігу (вінцева недостатність, артеріосклероз, артеріальна

гіпертензія) для аналізу їх патогенезу; > Пояснювати причини та механізми розвитку артеріальної гіпотензії; > Аналізувати причини виникнення та механізми розвитку первинної та

вторинної гіпертензії в системі судин малого кола кровообігу; > Визначати недостатність зовнішнього дихання через порушення

газового складу крові, знати критерії; > Аналізувати класифікації недостатності зовнішнього дихання за

причинами та механізмами розвитку; > Характеризувати причини виникнення недостатності зовнішнього

дихання;

> Аналізувати роль порушень вентиляції альвеол, дифузії газів через

альвеоло-капілярну мембрану, перфузії у малому колі кровообігу в

розвитку недостатності дихання; > Пояснювати причини та механізми розвитку рестриктивних та

обструктивних порушень альвеолярної вентиляції; > Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки, при цьому вміти

відокремлювати зміни патологічні і пристосувально-компенсаторні в

патогенезі недостатності дихання; > Пояснювати причини виникнення та патогенез асфіксії; > Пояснювати причини і механізми виникнення задишки;

 • ^ Аналізувати механізми розвитку різних видів періодичного та термінального дихання;

 • Робити висновки про характер порушень вентиляції легенів (обструктивні або рестриктивні) на підставі аналізу результатів пневмотахометрії.

.
^

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ, ПЕЧІНКИ, НИРОК


Конкретні цілі:

Патофізіологія травлення

> Визначати типові патологічні стани в системі травлення: недостатність травлення (мальдигестія) та порушення всмоктування (мальабсорбція);

 • Застосовувати різні принципи для класифікації найбільш поширених нозологічних форм патології травного тракту;

 • Аналізувати виразкову хворобу шлунка та/або дванадцятипалої кишки як мультифакторіальну хворобу;

> Характеризувати фактори ризику виникнення виразкової хвороби шлунка та/або дванадцятипалої кишки;

 • Застосовувати сучасні уявлення про механізми пошкодження та захисні можливості травного тракту для аналізу патогенезу його виразок;

 • Оцінювати значення експериментального моделювання різних форм патології травного каналу для з'ясування причин і механізмів їх виникнення та розвитку;

 • Застосовувати знання про роль нервової та гуморальної регуляції різних відділів травного каналу для аналізу порушень їх моторної, секреторної та всмоктувальної функцій;

 • Визначати показники секреторної функції та застосовувати їх для аналізу її типових порушень;

 • Аналізувати причини виникнення та механізми розвитку панкреатитів;

 • Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки, вміти відокремлювати зміни патологічні та пристосувачьно-компенсаторні, місцеві та системні в патогенезі панкреатичного шоку;

 • Аналізувати механізми порушень кишкового травлення, розвитку станів мальдигестії та мапьабсорбції;

 • Пояснювати патогенез клінічних проявів синдрому мапьабсорбції;

 • Аналізувати клінічні варіанти, причини і механізми розвитку кишкової непрохідності, пояснювати її можливі наслідки та ускладнення;

Патофізіологія печінки

 • Характеризувати поняття, оцінювати критерії та застосовувати їх для класифікації печінкової недостатності, печінкової коми, жовтяниці, портальної гіпертензії;

 • Аналізувати різні варіанти печінкової недостатності за причинами та механізмами виникнення, характером протікання, ступенем тяжкості;

 • Характеризувати етіологічні фактори виникнення і розвитку печінкової недостатності, жовтяниці, портальної гіпертензії;

 • Пояснювати метаболічні (обмін білків, жирів, вуглеводів, мінералів, метаболізм ксенобіотиків) і гормональні порушення в організмі при недостатності печінки;

 • Застосовувати сучасні досягнення нейрофізіології для пояснення патогенезу енцефалопатії та коми при печінковій недостатності;

> Пояснювати механізми розвитку жовтяниць;

 • Аналізувати причини, механізми виникнення та розвитку найбільш важливих клінічних синдромів при різних видах жовтяниць;

 • Аналізувати патогенез портальної гіпертензії, пояснювати механізми розвитку її основних клінічних проявів;

Патофізіологія нирок

 • Аналізувати типові порушення кількісного та якісного складу сечі;

 • Характеризувати причини та механізми порушень процесів клубочковоі фільтрації, канальцевої реабсорбції і секреції;

 • Розуміти про нирковий кліренс, вміти його розраховувати та застосовувати для аналізу порушень різних відділів нефрона;

 • Аналізувати механізми розвитку патологічної протеїнурії, пояснювати, з якими захворюваннями нирок може бути пов'язаний розвиток її окремих видів;

> Визначати гостру ниркову недостатність, її критерії, розуміти принципи патофізіологічної класифікації;

 • Аналізувати причини виникнення та механізми розвитку преренальної, ренальної та постренальної гострої недостатності нирок;

> Бути здатним пояснити механізм зменшення швидкості клубочковоі фільтрації при різних варіантах гострої ниркової недостатності;

 • Оцінити значення різних підходів до експериментального моделювання гострого дифузного гломерулонефриту в з'ясуванні причин та механізмів його розвитку;

 • Визначати нефротичний синдром за його клінічними та патофізіологічними проявами, пояснювати етіологію первинного вторинного нефротичного синдрому;

> Трактувати гострий некроз канапьців як важливу причину розвитку гострої ниркової недостатності;

 • Визначати хронічну ниркову недостатність (ХНН), її критерії за показниками функціонування нирок в залежності від стадії та за клінічними проявами;

 • Характеризувати причини та механізми розвитку ХНН;

 • Аналізувати реактивні зміни кровоплину в нирках при їх ушкодженні;

> Пояснювати метаболічні порушення (обмін натрію і води, обмін калію, кислотно-основний стан, мінеральний обмін, метаболізм ксенобіотиків/ліків) і зміни ендокринної функції нирок при ХНН;

 • ^ Оцінювати значення ретенційної азотемії та інших метаболічних порушень в розвитку поліорганної недостатності;

 • Пояснювати загальні принципи профілактики та лікування гострої та хронічної недостатності нирок.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconЕлектронні методи в стоматології гриньох В. О. – асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського
Гриньох В. О. – асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет грінцова ольга євгенівна

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров`я україни сумський державний університет

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы