I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины icon

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины

Скачать 170.72 Kb.
НазваниеI. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины
Дата22.01.2013
Размер170.72 Kb.
ТипЛитература

I. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Общие вопросы медицины. История медицины1.61(07)

У67 Управление качеством подготовки специалистов: программно-целевой подход: на примере высшего и послевузовского мед. образования / В.Н. Казаков, Н.А. Селезнева, А.Н. Талалаенко та ін.; Донецкий мед. ун-т .-2-е изд., стер.-М.;Донецк, 2007.-215 с. -ISBN 978-5-7563-0306-3: 21,00 грн.


2. 61(07)

В42 Визначення та забезпечення цілей навчання у медичних вищих навчальних закладах відповідно до чинних державних стандартів та принципів Болонського процесу: метод. посiбник / В.М. Казаков, І.С. Вітенко, О.М. Талалаєнко та ін.; Донецький мед. ун-т .-К.; Донецьк, 2007.-100 с. -МОЗ Укр. -ISBN 996-56-033-6: 10,00 грн.


3. 61(07)(06)

М54 Методологические и технологические аспекты разработки государственных стандартов высшего медицинского образования на основе компетентностного подхода/ В.Н. Казаков, А.Н. Талалаенко, М.С. Каменецкий та ін.; Донецкий мед. ун-т .-М.; Уфа, 2007.- 45 с.-(Проблемы качества образования. Материалы ХVII Всерос. научно-практ. конф.)

5,00 грн.


4. 61(075.8)

П16 Панченко О.А.-Медицина и Интернет: учебно-справочное пособие/ О.А. Панченко, Ю.Е. Лях, В.Г. Антонов; Донецкий мед. ун-т .-1-е изд., испр.-Донецк: СПД Дмитренко, 2008.- 524 с. : ил. -(с диском).-ISBN 978-966-8965-34-0: 55,00 грн.


5. 61:34(075.8)

Г37 Герасименко О.І.-Судова медична експертиза (загальна частина)/ О.І. Герасименко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк: НОРД-Пресс, 2007.-508 с. -ISBN 978-966-380-189-6: 52,00 грн.


6. 616-092(09)

Є57 Єльські вчора та сьогодні (500-річчя роду Єльських гербу Пєлєш).-Донецьк, 2007.- 376 с. -ISBN 978-966-8965-25-8: 37,00 грн.


2. Анатомия


 1. 611.3(075.8)

Г67 Горбунова И.Л.-Клиническая анатомия зубов человека: учеб. пособие / И.Л. Горбунова.-М.: Мед. книга, 2006.-136 с. : ил. -ISBN 5-86093-186-7: 150,00 грн.

3. Физиология

 1. 612.8(075.8)

У91 Учебное пособие по физиологии регуляторных систем организма (общей физиологии ЦНС, физиологии вегетативной нервной системы, гуморальной регуляции функций) для практ. занятий и самостоят. работы студ. мед. и стомат. ф-тов на основе кредитно-модульной сист.: учеб. пособие / ред. В.Н. Казаков; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.-100 с. -10,00 грн.


 1. 612.8(075.8)

У91 Учебное пособие по физиологии сенсорных систем для практических занятий и самостоятельной работы с протоколами практических занятий для студентов медицинских факультетов и ММФ на основе кредитно-модульной системы/ ред. В.Н. Казаков; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 64 с. -6,00 грн.

4. Гигиена


 1. 613(075.8)

Г46 Гігієна та екологія: підручник / ред. В.Г. Бардов.-юбілейне вид.-Вінниця: Нова книга, 2006.- 720 с. : іл. -ISBN 966-382-023-3: 72,00 грн.


^

5. Организация здравоохранения

 1. 614.2(06)

У90 Участие общественности в принятии решений, влияющих на работу системы здравоохранения: состояние, позиции, идеи : сб. научных работ: (по материалам междунар. научно-практ. конф., 30-31 марта 2007 г., Николаев).-К., 2007.-100 с.-ISBN 978-966-96870-1-2: 11,00 грн.


 1. 614.2(477)(075.8)

Ш97 Шутов М.М.-Організація підприємництва в охороні здоров'я: підручник / М.М. Шутов, О.Б. Петряєва; ред. В.М. Казаков; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 286 с. -МОН Укр..- МОЗ Укр.-ISBN 966-2991-11-5: 29,00 грн.


 1. 614.2(075.5)

О-64 Організація та управління охороною здоров'я: метод. вказівки для курсантів передатестац. циклу ф-ту післядипломної освіти зі спец. "Організація та управління охороною здоров'я"/ В.М. Лобас, О.Т. Дорохова, Н.М. Адоньєва та ін.; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 82 с. .


 1. 614.2(075.5)

О-64 Організація та управління охороною здоров'я: метод. вказівки для курсантів циклу спец. ф-ту післядипломної освіти зі спец. "Організація та управління охороною здоров'я"/ В.М. Лобас, О.Т. Дорохова, Н.М. Адоньєва та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 88 с. -8,00 грн.


6. Фармакология

 1. 615.03(075.8)

К61 Клінічна фармакологія: навч.-метод. посiбник/ М.Ю. Коломоєць, Є.П. Ткач, Є.І. Шоріков та ін.-Чернівці, 2007.- 467 с.-МОН Укр.-ISBN 966-697-204-2: 47,00 грн.


 1. 615.1(075.8)

О-75 Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посiбник / ред. А.С. Немченко.-Харкiв: Авіста - ВЛТ, 2007.- 488 с. -МОН Укр.-ISBN 978-966-96757-2-9: 60,00 грн.


 1. 615.32(075.8)

К55 Кобзар А.Я.-Фармакогнозія в медицині: навч. посiбник / А.Я. Кобзар.-К.: Медицина, 2007.- 544 с. -МОЗ Укр. -ISBN 966-8326-44-Х: 45,00 грн.


 1. 615.838

Г46 Гідротерапія в клінічній і санаторно-курортній практиці з використанням сучасної бальнеологічної техніки: метод. рекомендації.-К., 2007.- 67 с. -6,50 грн.


 1. 615.849(075.5)

М54 Методичні вказівки з радіології : (для лікарів-курсантів ПАЦ)/ уклад. Н.Г. Семікоз; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.- 95 с. -15,00 грн.


 1. 615.9(075.5)

М54 Методичні вказівки до циклу практичних занять за темою "Діагностика та інтенсивна терапія при екзогенних отруєннях"/ уклад. В.І. Черній; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-168 с.


7.Фтизиатрия

 1. 616-002.5(075.8)

Л12 Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень: навч. посiбник / ред. Г.М. Ліпкан.-К.: Медицина, 2006.- 128 с.-МОН Укр.-ISBN 966-8144-47-3: 13,00 грн.

8. Онкология

 1. 616-006(075.8)

Г69 Гормони та пухлинні маркери: клініко-методичні аспекти: навч. посiбник .-К., 2007.-96 с.-ISBN 966-8326-88-1: 10,00 грн.


 1. 616-006

И88 Использование циклоферона в терапии папилломавирусной инфекции: рекомендации для врачей/ В.А. Исаков, Д.К. Ермоленко, Ф.Р. Кутуева та ін.-СПб.-В.Новгород, 2007.- 64 с. -ISBN 978-5-94542-205-6: 6,00 грн.

9. Педиатрия


 1. 616-053.2(06)

П24 Педиатрия на пороге третьего тысячелетия: сб. науч. работ, посвящ. 85-летию Е.М. Витебского/ ред. Е.В. Прохоров; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.-210 с. -21,00 грн.


 1. 616-053.2(075.5)

М54 Методичні вказівки для лікарів-курсантів. Цикл "Педіатрія"/ уклад. А.В. Чуриліна; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-149 с.-15,00 грн.


 1. 616-053.2(075.5)

М54 Методичні вказівки для лікарів-інтернів. Цикл "Педіатрія"/ уклад. А.В. Чуриліна; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 106 с.-10,00 грн.


 1. 616-053.2(075.8)

Д44 Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей: навч. посiбник / О.П. Волосовець, Н.В. Нагорна, С.П. Кривопустов та ін.; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2007.-112 с. -МОЗ Укр. -10,00 грн.


 1. 616-053.2(075.8)

Н40 Невідкладні стани у дітей: навч. посiбник / ред. В.М. Грона; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-109 с.-11,00 грн.


10. Рентгенология

 1. 616-073(075.5)

М54 Методичні вказівки з ультразвукової діагностики: (для лікарів-курсантів ПАЦ) / уклад. Л.І. Шкарбун; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2006.-100 с.-8,00 грн.

^

11. Патологическая физиология

 1. 616-092(075.5)

М54 Методические указания по патологической физиологии для студентов международного медицинского факультета к модулю 1 "Общая нозология"/ В.Н. Ельский, С.В. Зяблицев, Л.П. Линчевская та ін.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 74 с.


 1. 616-092(075.5)

М54 Методичні вказівки з патологічної фізіології для студентів медичних факультетів з модуля 1 "Загальна нозологія"/ В.М. Єльський, С.В. Зябліцев, Л.П. Личевська та ін.; Донецький мед. ун-т .- Донецьк, 2007.- 74 с.-7,50 грн.


 1. 616-092(075.8)

З-41 Збірник тестів з патологічної фізіології: навч. посiбник / В.М. Єльський, Л.П. Лінчевська, Ю.Я. Крюк та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 286 с. -МОЗ Укр. -28,50 грн. 1. 616-092(075.8)

С23 Сборник тестов по патологической физиологии : учеб. пособие : (для студ. междунар. ф-та)/ В.Н. Ельский, Л.П. Линчевская, Ю.Я. Крюк та ін.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 322 с.-МОЗ Укр. -32,00 грн.


^

12. Внутренние болезни

 1. 616-08

А94 Афанасьев В.В.-Цитофлавин в интенсивной терапии/ В.В. Афанасьев.-СПб., 2006.- 36 с.-ISBN 5-94542-158-3: 5,00 грн.


 1. 616-083.98(06)

П78 Проблемні питання медицини невідкладних станів: матеріали симпозіуму (V школа-семінар) (5-6 квітня 2007 р.).- К., 2007.- 162 с. -ISBN 966-391-013-5: 16,00 грн.


 1. 616-083.98(06)

С91 Сучасні аспекти медицини невідкладних станів: матеріали симпозіуму (IV школа-семінар) (26-27 квітня 2006 р.).- К., 2006.-80 с.-ISBN 966-8326-89-Х: 8,00 грн.


 1. 616.1/.4(075.8)

Т35 Терапія: підручник / ред. М.І. Швед.-Тернопiль : Укрмедкнига, 2007. -648 с. -МОЗ Укр. -ISBN 966-673-088-Х: 112,00 грн.


13. Кардиология


 1. 616.12(06)

Н35 Національний конгрес кардіологів України (8; 2007; Київ).-YIII національний конгрес кардіологів України (20-22 вересня 2007 р., м. Київ): запрошення і програма.- К., 2007.- 46 с.-4,50 грн.


 1. 616.13(075.8)

Г 72 Гострий коронарний синдром: навч. посiбник / В.К. Гринь, О.І. Бассов, О.М. Денисова та ін.; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2006.-78 с. -7,00 грн.


 1. 616.155.1

Д44 Діагностика, терапія та профілактика дефіцитних анемій у дітей: навч. посiбник / О.П. Волосовець, Н.В. Нагорна, С.П. Кривопустов та ін.; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2007.- 40 с.-МОЗ Укр. -ISBN 978-966-8965-24-1: 4,00 грн.


14. Оториноларингология


 1. 616.21(03)

О-85 Отоларингологічна допомога дітям та підліткам в Україні за 1996-2005 роки: (стат. довідник).- К., 2006.-112 с. -ISBN 966-391-017-8: 11,00 грн.

15. Пульмонология

 1. 616.24(075.5)

М54 Методичні вказівки з рентгенокардіопульмонології: (для лікарів-курсантів ПАЦ) / уклад. С.М. Іваницький; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-100 с.-8,00 грн.


 1. 616.24(075.5)

М54 Методичні вказівки з рентгенопульмонології: (для лікарів-курсантів ПАЦ) / уклад. О.О. Савченко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2006.-76 с.-5,00 грн.


 1. 616.24(075.5)

М 54 Методичні рекомендації для лікарів-курсантів. Цикл "Пульмонологія"/ уклад. В.К. Гринь; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 47 с. -5,00 грн.


 1. 616.24(075.5)

М 54 Методичні вказівки для самостійної роботи лікарів-інтернів терапевтів за розділом: "Пульмонологія"/ уклад. А.І. Дядик; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 200 с.-20,00 грн.

16. Стоматология

 1. 616.31(03)

Б40 Беер Р.-Иллюстрированный справочник по эндодонтологии/ Р. Беер, Михаэль А. Бауман, Андрей М. Киельбаса; пер. с нем. -М.: МЕДпресс-информ , 2006.- 240 с.: ил.-ISBN 5-98322-240-6: 150,00 грн.


 1. 616.31(075.5)

З-12 Заболевания пульпы и периодонта: метод. указания для самост. подготовки к практ. занятиям по терапевт. стоматологии для студ. 3 к. стомат. ф-та и ММФ) / уклад. А.А. Удод; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.-98 с.


 1. 616.31(075.5)

З-12 Заболевания твердых тканей зуба: метод. указания для самост. подготовки к практ. занятиям по терапевт. стоматологии для студ. 3 к. стомат. ф-та и ММФ)/ А.А. Удод, Е.А. Гонтарь, С.И. Максютенко та ін.; Донецкий мед. ун-т.-Донецк, 2007.-108 с. -11,00 грн.


 1. 616.31(075.5)

К48 Кльомiн В.А.-Методичні вказівки для студентів 10-семестру 5-курсу стоматологічного факультету/ В.А. Кльомiн, В.Є. Жданов, В.С. Лавриненко; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 136 с. -13,70 грн.


 1. 616.31(075.5)

М42 Медсестринство в стоматології: метод. вказівки для самост. підготовки до практич. занять з тер. стоматології для студ. 2 к. фак-ту "Сестринська справа" / уклад. О.А. Удод; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-50 с. 1. 616.31(075.8)

Н47 Некаріозні ураження твердих тканин зубів: навч. посiбник / С.П. Ярова, І.І. Заболотна, І.В. Чайковська та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-115 с. -12,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

П84 Прояви соматичної патології в порожнині рота: навч. посiбник / С.П. Ярова, І.В. Чайковська, І.І. Заболотна та ін.; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 95 с. -9,50 грн.


 1. 616.31(075.5)

П81 Пропедевтика стоматології дитячого віку: метод. вказівки для самост. підгот. до практ. загять з пропедевтики стомат. дитячого віку для студ. 2 к. стомат.ф-ту та ММФ / О.А. Удод, О.О. Гонтар, С.І. Максютенко та ін.; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-78 с. -8,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

В49 Виноградова Т.Ф.-Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей: учеб. пособие / Т.Ф. Виноградова.-М.: МЕДпресс-информ, 2007.-168 с.: ил. -(с диском).-ISBN 5-98322-244-9: 150,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

І-54.-Імплантація зубів: навч. посiбник / С.П. Ярова, А.А. Безсмертний, І.В. Чайковська та ін.; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-101 с.-10,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

К93 Курякина Н.В.-Терапевтическая стоматология детского возраста: учеб. пособие / Н.В. Курякина.- М.: Мед. книга, 2007.-744 с. : ил. -ISBN 5-86093-054-2: 125,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

Л47 Леонтьев В.К.-Профилактика стоматологических заболеваний: учебник / В.К. Леонтьев, Г.Н. Пахомов.- М., 2006.- 416 с.-ISBN 5-9900267-2-2: 200,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

Н63 Николаев А.И.-Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И. Николаев, Л.М. Цепов.- М.: МЕДпресс-информ, 2007.- 928 с. : ил. -ISBN 5-98322-265-1: 150,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

П18 Пародонтит: учеб. пособие / ред. Л.А. Дмитриева.-М.: МЕДпресс-информ, 2007.- 504 с.: ил.-ISBN 5-98322-305-4: 200,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

С23 Сборник тестовых заданий для подготовки к лицензионному тестовому экзамену "Крок-3. Стоматология": учеб. пособие / ред. С.П. Ярова; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.- 316 с. -31,50 грн. 1. 616.31(075.8)

С87 Стрюк Е.В.-Стоматологічна імплантологія: посiбник/ Е.В. Стрюк, Д.М. Король.- Вінниця: Нова книга, 2007.-128 с.


 1. 616.31(075.8)

Ф50 Фізичні методи діагностики та лікування в стоматології: навч. посiбник / С.П. Ярова, Т.С. Осипенкова, А.М. Попко та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 120 с. -12,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

Ф71 Фліс П.С.-Ортодонтія: підручник / П.С. Фліс.-К.; Вінниця: Нова книга, 2007.-312 с.-МОЗ Укр. -ISBN 978-966-382-015-6: 100,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

Х82 Хорошилкина Ф.Я.-Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии прикуса, морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение: учеб. пособие / Ф.Я. Хорошилкина.-М.: МИА, 2006.- 544 с. : ил. -ISBN 5-89481-339-5: 216,70 грн.


 1. 616.31(075.8)

Ц18 Царев В.Н.-Антимикробная терапия в стоматологии: рук-во/ В.Н. Царев, Р.В. Ушаков.-М.: МИА, 2006.- 144 с.-ISBN 5-89481-412-Х: 25,00 грн.


 1. 616.31

Г90 Грудянов А.И.-Хирургические методы лечения заболеваний пародонта/ А.И. Грудянов, А.И. Ерохин.- М.: МИА, 2006.- 128 с.-ISBN 5-89481-382-4: 62,50 грн.


 1. 616.31

П19 Паслер Ф.А.-Рентгендиагностика в практике стоматолога/ Ф.А. Паслер, Х. Виссер; пер. с нем. - М.: МЕДпресс-информ, 2007.- 352 с. : ил. -ISBN 5-98322-252-Х: 200,00 грн.


 1. 616.31

С 81 Стоматологическая программа "Стремление к совершенству".-Белгород, 2007.- 195 с. -19,00 грн.


17. Гастроэнтерология

 1. 616.3(075.5)

М54 Методичні вказівки для лікарів-курсантів. Цикл "Захворювання шлунково-кишкового тракту та нирок"/ уклад. В.К. Гринь; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-80 с. -7,00 грн.


18. Дерматология

 1. 616.5(075.5)

М54 Методичні вказівки для практичних занять курсантів на циклу тематичного удосконалення "Інформатика та стажування з дерматокосметології"/ ред. Т.В. Проценко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2007.-76 с. -7,50 грн.


 1. 616.5(075.5)

М54 Методичні вказівки для самостійної роботи лікарів-курсантів циклу тематичного удосконалення "Актуальні питання дитячої і підліткової дерматовенерології"/ Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 54 с.-5,00 грн.


 1. 616.5(075.8)

С71 Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology= Цветной атлас и синопсии в клинической дерматологии.-[2007].-295 р.


19. Урология

 1. 616.6(075.8)

Ч-25 Частні питання урогінекології: навч. посiбник / ред. В.К. Чайка; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.- 94 с.-МОЗ Укр. -ISBN 978-966-427-045-5: 9,00 грн.


 1. 616.6

С38 Синяченко О.В.-Эндотелиальная дисфункция при гломерулонефрите/ О.В. Синяченко, С.В. Зяблицев, П.А. Чернобривцев; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2006.-152 с.-ISBN 966-108-13-8: 18,00 грн.


20. Ортопедия

 1. 616.7(075.5)

М54 Методичні вказівки з рентгеноостеології: (для лікарів-курсантів ПАЦ) / уклад. О.В. Середенко; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2006.- 84 с.-6,00 грн.


2 616.7(075.5)

З-31 Збірник методичних розробок практичних занять. Спеціальність - травматологія та ортопедія. Для циклу (ТУ) "Пошкодження та захворювання хребта з основами мануальної терапії"/ Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-159 с. -16,00 грн.


 1. 616.7(075.5)

З-41 Збірник методичних розробок практичних занять. Спеціальність - травматологія та ортопедія. Для циклу (ТУ) "Пухлини кісток"/ Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 141 с.-14,00 грн. 1. 616.7

Р98 Рябоконь Е.Н.-Височно-нижнечелюстной сустав человека: головка нижней челюсти/ Е.Н. Рябоконь.-Харьков, 2006.- 110 с. : ил. -ISBN 966-8607-15-5: 11,00 грн.


 1. 616.7

Т99 Тяжелов А.-Вращательная манжета плеча/ А. Тяжелов, Л. Гончарова; Донецкий мед. ун-т .- Харьков; Донецк, 2007.- 238 с. -ISBN 966-8158-04-0: 25,00 грн.


 1. 616.7

У 74 Усікова Т.Я.-Мінеральний гомеостаз у генезі хвороби Легг-Кальве-Пертеса/ Т.Я. Усікова, О.І. Кравченко, Ф.В. Климовицький; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-176 с. -ISBN 978-966-8965-32-6: 18,00 грн.


^

21. Невропатология и психиатрия

 1. 616.8(075.5)

М54 Методичні вказівки до циклу практичних занять за темою "Знеболювання та інтенсивна терапія в нейрохірургії": (для лікарів інтернів-анестезіологів 1-го року навчання)/ уклад. В.І. Черній; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-85 с. -5,00 грн.


 1. 616.83

О-76 Острая церебральная недостаточность/ В.И. Черний, В.Н. Ельский, Г.А. Городник, А.Н. Колесников; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 514 с. -ISBN 978-966-2008-08-1: 52,00 грн.


 1. 616.89(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичного заняття по темі: "Методи дослідження у психіатрії": (для лікарів-курсантів психіатрів)/ уклад. І.О. Бабюк; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-120 с.-15,00 грн.


^

22. Инфекционные болезни

 1. 616.9(075.8)

І-74 Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині: навч. посiбник / ред. М.А. Андрейчин.- Тернопiль: Укрмедкнига, 2007.- 500 с.-ISBN 966-673-079-0: 64,00 грн.


 1. 616.9-036.25(075.8)

В74 Вопросы профилактики отдельных тропических заболеваний (гигиенические аспекты): учеб.-метод. пособие управляющего типа/ Ю.Н. Талакин, С.Ф. Давыдова, В.Я. Уманский, О.В. Партас; Донецкий мед. ун-т .-Донецк: Вебер, 2006.-108 с.-МОЗ Укр. -ISBN 966-335-000-8: 10,00 грн. 1. 616.921

М20 Малый В.П.-Грипп: пособие для врачей/ В.П. Малый, М.Г. Романцов, Т.В. Сологуб.- СПб.; Харьков, 2007.-108 с.-11,00 грн.


 1. 616.993

У71 Урогенитальный трихомониаз/ Д.К. Ермоленко, В.А. Исаков, С.Б. Рыбалкин та ін.- СПб.; В.Новгород, 2007.-96 с.-9,00 грн.


 1. 616.98

Я49 Якубович А.И.-Урогенитальный хламидиоз/ А.И. Якубович, А.Р. Корепанов.- Иркутск: РИ"K, 2007.-108 c/.-ISBN 978-5-94542-201-8: 11,00 грн.

 1. Хирургия

 1. 617-089(075.8)

О-63 Operative Surgery= Оперативная хирургия: a practical Guidde to [учебник].-[2007].-542 p.-68,17 грн.


 1. 617(075.8)

S94.-Surgery= Хирургия: А hand book .-2006.-206 р.


 1. 617(075.8)

І-24 Іващенко Володимир Васильович .-Вибрані лекції з загальної хірургії: [навч. посiбник]/ В.В. Іващенко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк: Вебер, 2007.-304 с. -МОЗ Укр. -ISBN 978-966-335-114-8: 30,00 грн.


 1. 617-001(075.5)

З-41 Збірник методичних розробок практичних занять. Спеціальність - травматологія та ортопедія. Для циклу (ТУ) "Лікування пошкоджень та вибрані питання ортопедії" / Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-183 с. -18,00 грн.


 1. 617(075.8)

В41 Вибрані лекції з факультетської хірургії/ ред. Я.Г. Колкін; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2006.-146 с.-МОЗ Укр. -ISBN 966-556-491-2: 15,00 грн. 1. 617-001(075.8)

К49 Климовицький В.Г.-Тести та ситуаційні завдання з травматології та ортопедії: навч. посiбник / В.Г. Климовицький, В.М. Пастернак, О.В. Кравченко; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-240 с. -МОЗ Укр. -ISBN 996-556-805-1: 23,00 грн.


 1. 617-001(075.8)

Т83 Traumatology and Orthopedics= Травматологія та ортопедія: підручник / ред. O.A. Buryanov.-Кyіv: Medicine, 2007.-216 p.-ISBN 966-8144-28-7: 105,60 грн.


 1. 617-002

К64 Кондратенко П.Г.-Хирургическая инфекция: практич. рук-во / П.Г. Кондратенко, В.В. Соболев; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.- 512 с. -ISBN 966-108-15-1: 66,00 грн.

 1. 617-053.2

Ж 91 Журило И.П.-Редкие случаи в практике детского хирурга (новые наблюдения)/ И.П. Журило, В.К. Литовка, К.В. Латышов; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.-183 с. -ISBN 966-556-804-3: 18,00 грн.


 1. 617-089(075.8)

З-41 Збірка тестових завдань щодо підготовки до семінарських занять лікарів-інтернів за фахом: анестезіологія 1-го та 2-го року навчання/ ред. В.І. Черній; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 213 с. -23,00 грн.


 1. 617-089(075.5)

З-41 Збірка методичних рекомендацій для курсантів кафедри з циклу "Пластична, реконструктивна і основи естетичної хірургії"/ уклад. Е.Я. Фісталь; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 146 с.-15,00 грн.


 1. 617-089(075.8)

С23 Сборник тестовых заданий по оперативной хирургии и топографической анатомии для студентов медицинских, международного, стоматологического факультетов и врачей-интернов хирургического профиля: учеб. пособие / ред. Т.В. Семенова; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.- 137 с. -14,00 грн.


 1. 617-089

С40 Сироид Д.В.-Особенности проведения экспериментальных оперативных вмешательств на собаках/ Д.В. Сироид; ред. Т.В. Семенова; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.-118 с.-11,00 грн.


14. 617.5(075.5)

Т 58 Топографічна анатомія та оперативна хірургія поперекової ділянки, тазу і кінцівок. Модуль 2: метод. вказівки до практ. занять для студ. мед. ф-тів/ ред. Т.В. Семенова; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-67 с. -5,00 грн.


 1. 617.5(075.8)

С59 Соколов В.М.-Щелепно-лицева хірургія. Реконструктивна хірургія голови та шиї: підручник / В.М. Соколов, В.І. Митченок, Д.С. Аветіков.-Вінниця: Нова книга, 2006.- 116 с.-МОЗ Укр. -ISBN 966-8609-90-5: 40,00 грн. 1. 617.5(075.8)

О-64 Організація харчування та догляду за пораненими у щелепно-лицьову ділянку та етапах медичної евакуації: навч. посiбник / С.П. Ярова, Т.С. Осипенкова, А.П. Брашкін, А.А. Безсмертний; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-84 с.-ISBN 966-508-188-8: 9,00 грн.


^

25. Травматология и ортопедия

 1. 617.3(075.8)

О-53 Олекса А.П.-Ортопедія: підручник / А.П. Олекса.-Тернопiль : Укрмедкнига, 2006.- 528 с.-МОЗ Укр. -ISBN 966-673-075-8: 105,60 грн.

26. Офтальмология

 1. 617.7(075.8)

О-91 Офтальмологія: навч.-метод. посiбник для практ. занять для лікарів-інтернів за фахом "Сімейна медицина"/ уклад. Л.О. Сухіна; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.- 174 с. -15,00 грн.


 1. 617.7(075.8)

Т36 Тестовий учбовий посібник по контролю знань при самопідготовці к заняттям лікарів інтернів офтальмологів/ Л.О. Сухіна, О.Ф. Смирнова, Л.М. Петросова та ін.; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.- 228 с. -20,00 грн.


^

27. Акушерство и гинекология
 1. 618.1(06)

А90 Асоціація акушерів-гінекологів України.-Збірник наукових праць.-К.: Інтермед, 2007.-836 с.-ISBN 978-966-8905-06-3: 84,00 грн.


 1. 618.5(075.8)

К36 Кесарево сечение у беременных с инфекционным риском: учеб. пособие / Н.С. Золотухин, А.В. Чурилов, Л.И. Бутина, Ю.А. Петров; Донецкий мед. ун-т .-Донецк,2007.-290 с.-МОЗ Укр. -29,00 грн.


 1. 618.5(075.8)

К36 Кесаревий розтин у вагітних з інфекційним ризиком: навч. посiбник / М.С. Золотухін, А.В. Чурілов, Л.І. Бутіна, Ю.А. Петров; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 280 с.-28,00 грн.


 1. 618.1

И 53 Иммунокорригирующая терапия инфекционно-воспалительных

заболеваний женской половой сферы: практич. пособие.-СПб., 2007.-56 с. -ISBN 978-5-94542-210-0: 5,50 грн.


^ II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. 52

Г66 Гопка Василий Васильевич.-Так сколько же вселенных? По крайней мере не меньше двух!/ В.В. Гопка.- Запорожье: Днепровский металлург, 2007.-156 с. -ISBN 978-966-2962-16-1: 15,00 грн. 1. 53(075.8)

П 32 Пидора А.И.-Физика: учеб. пособие для студ. иностранцев/ А.И.

Пидора, О.С. Тарасенко; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2006.- 98 с. -10,00 грн. 1. 53(075.8)

К14 Казаков В.Н.-Физика. Задачи и методы решения: учеб. пособие / В.Н. Казаков, Ю.Е. Лях, С.М. Белова; Донецкий мед. ун-т .-7-е изд., перераб. и доп.-Донецк: Лебедь, 2006.-147 с. -ISBN 966-508-121-7: 12,00 грн.


 1. 54(075.5)

Г55 Глушкова Е.М.-Качественный анализ: метод. указания для студентов 2-го курса фарм. ф-та по аналитической химии/ Е.М. Глушкова; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 150 с. -10,00 грн.


 1. 54(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії/ уклад. Н.Ю. Стрельцова; ред. А.Г. Матвієнко; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-85 с. -8,00 грн.


 1. 57(075.8)

І-74 Інформаційні технології в біології та медицині. Курс лекцій: навч. посібник / В.І. Гриценко, А.Б. Котова, М.І. Вовк та ін.-К.: Наук. думка, 2007.-382 с.-МОН Укр.-ISBN 978-966-00-0630-0: 122,95 грн.


^ III. СОЦИАЛЬНО-ГЕМАНИТАРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

 1. Д89

С 83 Страноведение: учеб. пособие для иностр. студ. подгот. фак-тов/ уклад. Н.М. Ванюшин; Донецкий мед. ун-т.-Донецк, 2007.- 165 с. -16,00 грн.


 1. Ф

Б39.-Безаров О.Т.-Політологія: навч. посiбник / О.Т. Безаров.-Чернiвцi, 2007.- 326 с. -МОЗ Укр. -ISBN 978-966-697-230-2: 32,00 грн.


 1. Ч23

О-75 Основы информатики и вычислительной техники: учеб. пособие / З.И. Булыга, О.Н. Дорофеева, Е.В. Гайдарова, Н.М. Ванюшин; Донецкий мед. ун-т .-2-е изд., испр. и доп. - Донецк, 2006.- 180 с.-15,00 грн.


 1. Ш141.2

Р89 Русский язык. Вторая рабочая тетрадь по русскому языку для иностранных студентов медико-биологического профиля, обучающихся на подготовительных факультетах вузов Украины. Научный стиль/ Н.М. Ванюшин, Ю.В. Шакович, Е.Ю. Гавриш та ін.; Донецкий мед. ун-т .-2-е изд., испр.- Донецк, 2007.- 110 с. -10,00 грн. 1. Ш146.1

М54 Методичні вказівки з латинської мови і основам медичної термінології для студентів 1 курсу медичних факультетів по модулю № 3 "фармацевтична термінологія"/ В.А. Васильєв, А.С. Мах, Н.Г. Левенець та ін.; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 61 с. -6,00 грн.


 1. Щ 37

Х-19 Орлова И.О.-Жизнь посвящаю кинематографу: докум. повесть об основателе отечественного кинематографа А.Ханжонкова/ И.О. Орлова.-Донецк: ИПП Промінь, 2007.-128 с.-ISBN 966-96743-1-1: 13,00 грн.
^ IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук


1. А187.-Авдеева Виктория Борисовна.-Оптимизация лечения гнойно-воспалительных заболеваний гениталий у женщин репродуктивного возраста: дис. ... канд. мед. наук (14.01.01)/ В.Б. Авдеева; наук. керівн. Демина Т.Н.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2006.-136 с.


2. Б433.-Бєлкіна Оксана Вікторівна .-Прогнозування та профілактика дисбіозу у вагітних з прееклампсією: дис. ... канд. мед. наук (14.01.01)/ О.В. Бєлкіна; наук. керівн. В.В. Сімрок; Донецький мед. ун-т .- Луганськ, 2007.-243 с. .


3. Б613.-Білодід Ольга Олександрівна .-Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки: дис. ... канд. мед. наук (14.01.07)/ О.О. Білодід; наук. керівн. С.М. Карташов; Харківська мед. академ. післядипломної освіти .-Харкiв, 2007.-152 с.4. Г657.-Гончарова Тетяна Олександрівна .-Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпечення дітей, яки перенесли гостру нейроінфекцію, та особливості їх реабілітації: дис. ... канд. мед. наук (14.0о.10)/ Т.О. Гончарова; наук. керівн. І.Б. Єршова; Луганский мед. ун-т.- Луганськ, 2007.-177 с.


5. И68.-Иносенсио Бенвиндо Невеш Маурисио.-Лечение внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости: дис. ... канд. мед. наук (14.01.21)/ Б.Н. Иносенсио; наук. керівн. В.А. Бабоша; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.-172 с.


6. И757.-Иотенко Борис Анатольевич.-Профилактика и лечение гестационных и перинатальных осложнений у пациенток на фоне ассоциированной вирусно-бактериальной инфекции: дис. ... канд. мед. наук (14.01.01)/ Б.А. Иотенко; наук. керівн. Чайка В.К.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2006.-394 с.


7. К465.-Кишеня Марія Сергіївна.-Роль факторів гуморальної регуляції у формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби: дис. ... канд. мед. наук (14.03.04)/ М.С. Кишеня; наук. керівн. С.В. Зябліцев; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 178 с.


8. К603.-Колеснік Олексій Петрович .-Клініко-морфологічні критерії прогресування раку прямої кишки. Запорізьский мед. ун-т: дис. ... канд. мед. наук (14.01.07)/ О.П. Колеснік; наук. керівн. І.Д. Паламарчук.- Запоріжжя, 2007.-134 с. .


9. У521.-Уманський Станіслав Володимирович .-Особливості патогенезу травматичної хвороби при опіоїдній наркоманії (експериментальне дослідження): дис. ... канд. мед. наук (14.03.04)/ С.В. Уманський; наук. керівн. С.Є. Золотухін; Донецький мед. ун-т .- Донецьк, 2007.-145 с. .


10. Ч-755.-Чорнобривцев Петро Арташесович.-Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі гломерулонефриту (експериментально-клінічне дослідження): дис. ... канд. мед. наук (14.03.04)/ П.А. Чорнобривцев; наук. керівн. С.В. Зябліцев; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-156 с.


Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины icon3. анатомия. Гистология. Цитология. Медицина. Общие вопросы медицины. История медицины

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины iconОбщие вопросы медицины и здравоохранения. История медицины Агиевец С. В

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины iconОбщие вопросы медицины и здравоохранения. История медицины

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины iconУчебно-методическое пособие к семинарским занятиям по истории медицины (История мировой медицины)

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины icon1 Общие сведения 2 Заболеваемость 3 Терминология 1 История термина 2 Терминология отечественной медицины

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины iconКаталог медицинской литературы
«Акушерство и гинекология» могут быть представлены в каталоге и оглавлении несколько раз. В дополнение...
I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины iconМетодические рекомендации утверждены мз рб 30. 09. 1997/ Минск. 1999. 30 с. Дополнительная: Хапалюк

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины iconЯзвенная болезнь — история медицины

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины iconТема №1. Введение. История судебной медицины

I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины iconРабочая программа учебной дисциплины «история медицины» Специальность

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы