Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 icon

Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012

НазваниеКафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012
страница1/43
Дата09.04.2013
Размер2.72 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Факультет інтернатури та післядипломної освіти

Кафедра педіатрії ФІПО


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять лікарів-інтернів

за спеціальністю «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»


Донецьк 2012

УДК 614.255.3(075.8)

ББК 54.1я7


ПЕДІАТРІЯ: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»/ Н.В. Нагорна, М.П. Лимаренко, О.П. Дудчак та ін. – Донецьк, 2012. - 322с.


Методичні вказівки розроблені відповідно до вимог методичного ЦМК МОЗ України і реалізують систему програмно-цільового керування якістю післядипломної підготовки фахівців, згідно з прийнятою робочою програмою та державними стандартами навчання фахівців в інтернатурі з урахуванням сучасних вимог педагогіки та психології вищої школи.

Методичні вказівки є орієнтованими насамперед на кінцеві цілі навчання, містять навчальні задачі, що сприяють зміцненню отриманих теоретичних знань і розвитку клінічного мислення у лікарів-інтернів, тестові завдання формату А для вихідного та підсумкового контролю знань, графи логічної структури тем, діагностичні, лікувальні алгоритми.

Методичні вказівки стосуються всіх тем практичних занять, що проводяться на кафедрі педіатрії ДонНМУ факультету інтернатури і післядипломної освіти відповідно до програми навчання в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Методичні вказівки можуть бути адресовані лікарям-інтернам для підготовки та праці на семінарських, практичних заняттях, в самостійній роботі.


Рецензенти

Завідувач кафедрою пропедевтичної педіатрії ДонНМУ ім. М. Горького, д. мед.н., професор Юліш Є.І.

Доцент кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики і сімейної медицини, методист ФІПО ДонНМУ ім. М. Горького, к.мед.н. Христуленко А.Л.


Затверджено на засіданні Вченої ради ДонНМУ, протокол № 6 від 30.08.2012 р.


© Нагорна Н.В.

Лимаренко М.П.

Дудчак О.П.

Бордюгова О.В.

Пшенична О.В.

Зорина І.О.

Соколов В.М.

Дубова Г.В.

Конопко Н.М.

Четверик Н.О.

Дмитрук В.І.

Паршин С.О.

Лебедєва О.В.

Марченко К.М.


^ РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ


СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В УКРАЇНІ. РІВНІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ. ОСНОВНІ НАКАЗИ ТА ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ. ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА СМЕРТНІСТЬ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ. СПІВПРАЦЯ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКАРЯ-ПЕДІАТРА.


^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

За даними світової статистики, близько 80% усіх питань, пов'язаних із здоров'ям, в розвинених країнах світу сьогодні вирішуються на етапі первинної ланки охорони здоров'я. Первинна медична допомога забезпечується лікарями загальної практики-сімейної медицини. Сімейна медицина є основою кращих систем охорони здоров'я світу (Швеція, Ісландія, Канада, Німеччина) і успішно працює понад 20 років. Сьогодні сімейна медицина, яка довела свою ефективність в Європі, впроваджується у ряді областей України. Вона спрямована на збереження здоров'я, ранню діагностику, профілактику, лікування захворювань і реабілітацію пацієнтів. Для вирішення цих питань проводиться підготовка лікарів нової для України формації– лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Сімейний лікар може комплексно оцінити стан здоров'я і призначити ефективне лікування з урахуванням особливостей кожного пацієнта, він спостерігає пацієнта упродовж усього життя, забезпечує надання первинної медичної допомоги дитячому населенню. У зв'язку з цим, особливості роботи сімейного лікаря з пацієнтами дитячого віку є надзвичайно актуальними.


^ Загальна мета: знати і застосовувати в практичній діяльності основні принципи організації педіатричної допомоги.

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Вміти


 1. Знати особливості і законодавчу базу роботи різних рівнів надання медичної допомоги.

 2. Знати основні накази і інструкції з охорони здоров'я дітей.

 3. Знати план профілактичних щеплень, медичні протипоказання до вакцинації, ускладнення.

 4. Вміти оцінити показники захворюваності і смертності дітей.
 1. Володіти інформацією про особливості проведення реформування системи охорони здоров'я України - кафедра організації охорони здоров'я.

 2. Провести антропометричні виміри у дитини і оцінити їх - кафедра пропедевтики дитячих хвороб, факультетської і госпітальної педіатрії.

 3. Оцінити стан дитини, використовуючи критерії оцінки тяжкості стану - кафедра госпітальної і факультетської педіатрії.

 4. Оцінити результати додаткового обстеження - кафедра патологічної фізіології, пропедевтичної, госпітальної, факультетської педіатрії.
^ ЗАВДАННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для визначення вихідного рівня знань-умінь Вам необхідно вирішити наступні завдання. Правильність рішення завдання 1 перевірте по еталону відповіді, інші вирішіть самостійно.


Завдання 1

Закон України N 3612 - VI від 07.07.2011 передбачає проведення реформування системи організації охорони здоров'я в деяких регіонах України. Вкажіть ці регіони?

А. Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області, м.Київ.

В. м.Київ, м. Донецьк, Харківська і Дніпропетровська області.

C. Вінницька, Дніпропетровська, Луганська області, м.Харків.

D. Харківська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області.

Е. Закарпатська, Волинська області, Автономна Республіка Крим, м. Київ.


Завдання 2

Дитина 4 років, страждає гідроцефалією. Як правильно розташувати сантиметрову стрічку під час виміру кола голови?

А. Стрічку накладають ззаду по потиличному бугру, спереду по надбрівним дугам.

B. Ззаду по VII шийному хребцю, спереду по середині лоба.

C. Знизу по підборіддю, згори по тім'яній області.

D. Ззаду - основа черепа, спереду - лобові бугри.

Е. Ззаду - потилична область, спереду - лобові бугри.


Завдання 3

До лікаря звернулася мама дитини 7 міс. зі скаргами на недостатню прибавку маси тіла. Маса тіла при огляді - 7100,0. Дитина народилася в терміні 39 тиж. вагітності з масою тіла 3200,0. Оцініть відповідність маси тіла віковій нормі:?

А. Гіпотрофія 1 ступеня.

B. Гіпотрофія 2 ступеня.

C. Гіпотрофія 3 ступеня.

D. Нормотрофія.

Е. Паратрофія.


Завдання 4

У хлопчика 6 років дільничним лікарем була діагностована пневмонія. Після об'єктивного обстеження лікар оцінив стан дитини як важкий. Вкажіть критерії оцінки загального стану дитини?

А. Ступінь вираженості синдрому токсикозу і ступінь порушення функціонування різних органів і систем.

B. Порушення свідомості і положення в ліжку.

C. Фізичний і нервово-психічний розвиток дитини.

D. Дані анамнезу і об'єктивного дослідження.

Е. Дані інструментальних і лабораторних методів дослідження.


Завдання 5

У дитини 5 міс. досліджений склад периферичної крові: ер.-3, 0 Т/л, Нв- 104 г/л, КП - 0,9, л. - 10,3 Г/л, э. - 1%, п. - 2%, с.- 24%, лімф. - 63%, мон. - 10%, ШОЕ- 7 мм/год. Оцініть гемограму дитини?

А. Анемія.

B. Лейкоцитоз.

C. Лімфоцитоз.

D. Нейтропенія.

Е. Моноцитоз.


Еталон відповіді: 1-А.


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

 1. И. П. Шабалов. Детские болезни. // Питер. 2001. С. – 162-176.

 2. В. Г. Майданник "Педіатрія". - Київ, АСК, 1999. - С. 346.

 3. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – М., 2006. – С.14-24.

 4. Козак С. С., Віленський А.Б. Кишеньковий довідок дільничного педіатра. - Київ - 2002.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Сучасні особливості системи надання медичної допомоги дитячому населенню України.

2. Рівні надання медичної допомоги дітям, їх основні завдання, функції, права і обов'язки, організаційна структура, взаємодія, джерела фінансування.

3. Основні накази та інструкції з надання медичної допомоги дітям

4. Визначення та оцінка рівня захворюваності і смертності дітей.


^ 2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.

 1. И. П. Шабалов. Детские болезни // Питер. 2001. С. – 162-176.

 2. В. Г. Майданник "Педіатрія". - Київ, АСК, 1999. - 346с.

 3. Накази міністерства охорони здоров'я України з питань охорони материнства і дитинства.

-Наказ №149 від 20.03.2008р. Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років.

-Наказ №595 від 16.09.2011р. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу імунобіологічних препаратів.

-Наказ №454/471/516 від 08.11.2001р. Про затвердження переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей - інвалідів віком до 16 років.

-Наказ №152 від 04.04.2005р. Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною.

-Наказ №524 від 29.08.2006р. Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні.

 1. Закон України від 07.07.2011 № 3612 - VI "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м Києві".

 2. Закон України від 07.07.2011 № 3611 - VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги".

 3. Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 132 "Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу".

 4. Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 131 "Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико- санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи".

 5. Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 130 "Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню".

 6. Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 129 "Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико- санітарної) допомоги" .

 7. Наказ МОЗ України від 04.11.2011 № 756 "Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико- санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації".

 8. Наказ МОЗ України від 04.11.2011 № 755 "Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико- санітарної) допомоги та положень про його підрозділи".

 9. Наказ МОЗ України від 28.10.2011 № 716 "Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності".

 10. Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 732 "Про затвердження положень про заклади охорони здоров'я, які входять до складу госпітальних округів та їх структурних підрозділів ".

 11. Наказ МОЗ України від 01.09.2011 № 557 "Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико- санітарної) допомоги".

 12. Наказ МОЗ України від 01.09.2011 № 555 "Про затвердження Примірного табеля матеріально - технічного оснащення закладів первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м Києві".

 13. Наказ МОЗ України від 28.07.2011 № 443 "Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу".

 14. Наказ МОЗ України від 29.06.2011 № 384 "Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико- санітарної допомоги".

 15. Наказ МОЗ України від 22.06.2011 № 370 "Про заходь щодо впровадження Єдиної системи екстреної медичної допомоги на території Вінницької, Донецької, Дніпропетровської областей та міста Києва".

 16. Лекції кафедри.


^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ


Алгоритм (див. додаток 2)


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ

КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Завдання 1

Пацієнт 15 років звернувся до зав. амбулаторією центру первинної медико-санітарної допомоги з побажанням зміни лікаря і прикріпленням його до іншого лікаря. Підліткові було відмовлено в задоволенні цього побажання, зважаючи на неможливість самостійного (без батьків) ухвалення рішення ним до настання повноліття. Вкажіть вік, з якого пацієнт може самостійно здійснювати вільний вибір лікаря, відповідального за надання первинної медичної допомоги згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України №756 від 04.11.11р.?

A.14 років.

B.16 років.

C.18 років.

D.12 років.

E.15 років.


Завдання 2

Дитина 4 місяців знаходиться на природному вигодовуванні, фізичний і психомоторний розвиток відповідає віку, клінічно здоровий. Скарг мати не пред'являє. Мама дитини звернулася до лікаря з вимогою про напрям дитини на дослідження змісту гемоглобіну в крові. Вкажіть в якому віці і за яких умов показано дослідження гемоглобіну крові згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України №149 від 20.03.2008р.?

А. В 9 місяців за умови інформованої згоди матері.

В. В 9 місяців незалежно від згоди матері.

С. В 4 місяці за умови інформованої згоди матері.

D. У 6 місяців за умови інформованої згоди матері.

E. У 8 місяців за умови інформованої згоди матері.


Завдання 3

Дитина народилася на 34 тижні вагітності масою 1900 г. При досягненні якої маси тіла йому можна проводити вакцинацію проти туберкульозу і якою вакциною?

 1. При досягненні 2 кг, БЦЖ-м вакциною.

 2. При досягненні 3 кг, БЦЖ вакциною.

 3. При досягненні 2,5 кг, БЦЖ-м вакциною.

 4. При досягненні 2 кг, БЦЖ вакциною.

 5. При досягненні 3,5кг, БЦЖ вакциною.Завдання 4

Через 7 діб після народження (176 годин після народження) в реанімаційному відділенні новонароджених померла дитина. При визначенні статистичних показників дитячої смертності використовуються спеціальні коефіцієнти. До якого з цих показників відноситься вказаний випадок смерті?

А. Пізня неонатальна смертність.

В. Рання неонатальна смертність.

С. Неонатальна смертність.

D. Постнеонатальна смертність.

E. Дитяча смертність.


^ КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ

НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Заняття починається з визначення рівня підготовки до заняття лікарів-інтернів – використовуються тести для визначення початкового рівня знань за темою.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: участь в лікарській роботі амбулаторії ЦПМСД. При цьому інтерни присутні на консультативних прийомах, що проводяться співробітниками кафедри, вивчають історії розвитку дитини - характер вигодовування, перебіг періоду новонародженості, дотримання календаря профілактичних щеплень, медичні показання і протипоказання до вакцинації. В ході огляду, обстеження дітей звертають увагу на наявність хронічної патології, особливості спостереження за цими дітьми. Особливу увагу слід приділити роботі кабінету здорової дитини, процедурної і кабінету щеплень. Лікарям, що навчаються необхідно знати наявну медичну документацію.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір включає доповідь інтернів про скарги, анамнез, дані лабораторних і інструментальних досліджень пацієнтів, остаточний діагноз. Інтерни обговорюють лікування, профілактику і реабілітацію хворих дітей. Особлива увага приділяється особливостям спостереження за здоровими дітьми, оцінці рівня їх фізичного, психомоторного розвитку, питанням живлення, вакцинації тощо на основі наявної нормативної бази. Проводиться контроль знань законодавчих документів (законів України, наказів МОЗ з питань реформування медицини, а також з питань надання медичної допомоги дітям). Викладач обговорює з інтернами ситуаційні завдання.

У кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Робота інтернів оцінюється згідно інструкції по оцінюванню навчальної діяльності лікарів-інтернів і курсантів факультету інтернатури і післядипломної освіти ДонНМУ ім. М. Горького. Обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.

^ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ. СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ (КЛІНІК), ДРУЖНІХ ДО МОЛОДІ (КДМ). ПОЛІТИКА КДМ. ЦІЛІ, ЗАДАЧІ, ПРИНЦИПИ РОБОТИ, ЦІЛЬОВІ ГРУПИ КДМ


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

За даними статистики, відсоток дітей підліткового віку складає 27,5% всього дитячого населення України. Соціальна значимість здоров`я дітей підліткового віку визначається тим, що вони є репродуктивним, інтелектуальним, економічним, соціальним, політичним та культурним потенціалом держави. Рівень первинної захворюваності та розповсюдженості захворювань серед дітей підліткового віку росте. Так, захворюваність серед дітей 15-17 років за останні 5 років в Україні збільшилась на 18%, у т.ч. органів дихання – на 50,2%, травм та отруєнь – на 6,4%, уражень шкіри – на 7,4%, розладів психіки та поведінки серед юнаків вдвічі більше, ніж у дівчат.

В Україні домінує смертність у підлітків від дорожньо-транспортних пригод (40%). Крім того, за даними досліджень «Подростки групп риска: доказательная база для укрепления ответа на эпидемию ВИЧ в Украине», проведеного у 2008 р. Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ): 1/3 підлітків – споживачі ін`єкційних наркотиків (СІН) та вживають ін`єкційні наркотики щоденно, ще 1/3 підлітків – споживачі декілька разів на тиждень, 15,5% підлітків, мешкаючи на вулиці, споживають наркотики ін`єкційним шляхом.

З кінця 90-х років з`явилась необхідність зміни підходів до організації медичної допомоги підліткам. Міністерством охорони здоров`я України затверджено наказ № 604 від 14.11.2005 р. «Про удосконалення організації надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді», в якому є примірне положення про центр (відділення) медико-соціальної допомоги дітям та молоді - «Клініка, дружня до молоді» (КДМ), примірне положення про фахівців КДМ. Державна програма України «Репродуктивне здоров`я нації» на період до 2015 р. передбачає досягнення 90% рівня впровадження в амбулаторно-поліклінічні педіатричні заклади систему послуг «Клініка, дружня до молоді» (Постанова Кабінету Міністрів України № 1849 від 27.12.2006 р.).

«Дружній підхід» базується на трьох основних принципах – доступності, добровільності та доброзичливості надання послуг з урахуванням вікових особливостей цільової групи. Метою КДМ – є збереження здоров`я підлітків та молоді, у тому числі репродуктивного. Зусилля фахівців клінік спрямовані на профілактику інфекцій, які передаються статевим шляхом, у тому числі ВІЛ-інфекції, непланованої вагітності, споживання психоактивних речовин, а також на зміну моделі поведінки підлітка на більш безпечну та відповідальну. Вищевикладене визначає актуальність теми.

^ Загальна мета: підготовка фахівців системі охорони здоров`я для ефективного надання медико-соціальних профілактичних послуг підліткам.


^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Вміти:
1. Виявити психофізіологічні особливості підліткового віку на підставі впливу соціального оточення на підлітка.

1. Збирати анамнез, скарги, проводити анкетування підлітків, аналізувати причини звернення підлітків до медичних установ – кафедра педіатрії №1.

2. Вивчити фактори ризику для здоров`я – споживання наркотиків, інфекції, які передаються статевим шляхом, ВІЛ, незапланована вагітність, аборт.

2. Надати інформацію щодо принципів «дружнього підходу», моделях «дружніх до молоді клінік, сучасних методах профілактики ВІЛ/ІПСШ – кафедра педіатрії №1.

3. Ознайомитись з методичними особливостями інформування, навчання підлітків та молоді щодо питань збереження здоров`я.

3. Опанувати принципи, етапи та техніку консультування підлітків та молоді – кафедра педіатрії №1.


^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з`ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань.

Завдання №1.

Необхідно проаналізувати міфи і надати його спростування. Обгрунтувати, чому воно є міфом?

 1. Підлітки – це ще діти.

 2. Період дозрівання не так важливий, як про нього говорять.

 3. Підлітки всі схожі.

 4. Підлітки розвиваються практично однаково.

 5. В період статевого дозрівання всі підлітки «ненормальні».


Завдання №2.

Визначити існуючи міфи щодо ІПСШ, ВІЛ?

 1. ВІЛ-інфіковані люди уявляють загрозу для суспільства.

 2. Захворювання, які передаються статевим шляхом, не мають симптомів.

 3. СНІД – це захворювання.

 4. Сифіліс не виліковний.

 5. ІПСШ вилікувати не можливо.


Завдання №3.

Визначити існуючи міфи або факти щодо ІПСШ, ВІЛ?

 1. ІПСШ збільшує ризик зараження на ВІЛ.

 2. Сумісне вживання станку для гоління можливо привести до зараження щодо ІПСШ.

 3. Презерватив не захищає від ІПСШ.

 4. Гомосексуалізм – це захворювання.

 5. Після аборту здоров`я жінки не погіршується.


Які ще міфи про підлітків Ви знаєте?

Для чого фахівцям необхідно знати про існуючі міфи?

(Ключ: міфи заважають адекватно оцінювати ситуацію, а також спілкуванню на рівних).


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

 1. МБФ «Міжнародний альянс по ВІЛ/СНІД в Україні», «Люди з ВІЛ». Ізд. 3-є – К., 2004.-527 с.

 2. Ворник Б.М., Хайрулін О.М., Домбровський С.П. Профілактика ВІЛ та формування безпечної поведінки особового складу внутрішніх військ МВС України: Навч.-метод.посібник. – К.: ВЦ «День печати», 2003. – 108 с.

 3. Накази МОЗ України, протоколи діагностики та лікування ВІЛ, ІПСШ.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

  1. Визначення понять за даними ВООЗ, ООН: дитина, підліток, молодь.

  2. Психофізіологічні особливості підлітків, етапи формування сексуальності, статеві взаємовідносини.

  3. Причини, за якими підлітки не звертаються за послугами до існуючих медичних закладів.

  4. Статистичні дані щодо захворюваності дітей на ВІЛ/СНІД, ІПСШ, зловживання наркотиків, психотропних речовин, сучасні методи профілактики.

  5. Моделі поведінки, моделі зміни поведінки підлітків.

  6. Принципи «дружнього підходу». Клініки, дружні до молоді, принципи роботи.

  7. Презентації моделей КДМ. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги у КДМ.

  8. Принципи та етапи консультування.

  9. Особливості консультування підлітків.


^ 2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ (ДИВ. ДОДАТОК 1)

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

 1. МБФ «Міжнародний альянс по ВІЛ/СНІД в Україні», «Люди з ВІЛ». Ізд. 3-є – К., 2004.-527 с.

 2. Ворник Б.М., Хайрулін О.М., Домбровський С.П. Профілактика ВІЛ та формування безпечної поведінки особового складу внутрішніх військ МВС України: Навч.-метод.посібник. – К.: ВЦ «День печати», 2003. – 108 с.

 3. Наказ МОЗ України № 604 від 14.11.2005 р. «Про удосконалення організації надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді».

 4. Сумісний наказ міністерств у справах сім`ї, молоді та спорту та охорони здоров`я України №1209/228 від 17.04.2006 р. «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров`я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям та молоді».

 5. Голоцван О.А. Посібник для тренера по проведенню двохетапного семінару-тренінгу «Розвиток дружніх до молоді служб охорони здоров`я».

 6. Пархоменко Л.К.Ювенологія, Харьков, 2004 р.

 7. Бондаренко С. Г. Основы консультирования по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья: учебно-методическое пособие/Под общей ред. Б.М. Ворника. - К.: ИЦ «День печати», 2004.

 8. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. Представництво ЮНІСЕФ в Україні. – К., 2002, вип. 2.

 9. «Клініки, дружні до молоді» (посібник для організатора) Кротин П.Н. та соавт.- Новосибірськ, 2004.

 10. Методичні рекомендації МОЗ України «Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на підставі «дружнього підходу» /При підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) Київ, 2008

 11. Характеристика служб, дружніх до молоді, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) (2002 р.).


^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ


Алгоритм (див. додаток 2)


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ

КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Завдання №1.

Мойому брату 18 та у нього було вже декілька дівчат. Я знаю, що нашу мати турбує його нічні уходи з дому та одного разу вони обговорювали секс. Мій брат вважає, що при згоді дівчини, він буде мати з нею статеві відношення. Мати казала, що сподівається, що він користується презервативами. Він підтвердив це, але сказав, що не любить їх купувати. Моя мати запропонувала, що сама купить йому в аптеці презерватив, щоб у нього не було виправдувань. Про секс у нас ніколи не говорили так багато, та я здивований, що мати погодилась на це.

Проведіть консультування підлітка за наступним переліком питань:

 1. Що на Ваш погляд, занепокоїло мати у відносинах пізніх уходів старшого брата?

 2. Чому його мати бажала купувати презервативи?

 3. Що знає брат щодо ВІЛ та безпечного сексу?


Завдання №2.

Мені 16 років, та мне все більш засмучує ті психологічні установки на секс, які я бачу та чую навкруги себе. Я гадаю, що бути сексуальним – це те, чим ми повинні насолоджуватися. Я втомилась слухати і в школі, і по ТВ тільки про фізичну насолоду та безпеку статевого акту. Коли я говорю друзям про те, що думаю, вони говорять зі мою так, як що зі мною в сексуальному плані було щось «не те». Вони гадають, що мені улаштували «промивання мозку» на підставі, що іноді я погоджуюсь з підходом моїх батьків.

Проведіть консультування підлітка за наступним переліком питань:

 1. Які ідеї більшість молоді отримує через ТВ?

 2. Як людина може отримувати насолоду сексуальністю крім статевого акту?

 3. Які інші аспекти статевих відношень, за думкою дівчини, повинні бути прийняті до уваги?

 4. Тяжко для молоді очікувати одруження і тільки після цього мати статеві відношення?


Завдання №3.

Я «гуляю» з моєю дівчиною вже декілька місяців і ми дійсно добре ладимо. Нам дуже приємно бути разом, дуже весело один з одним, так як у нас багато спільних інтересів. Ви можете спитати, в чому проблема? Вся справа в тому, що мої друзі гадають, що ми займаємось сексом, але в самій справі і я , і моя дівчина говоримо в один голос – ми цим не займаємось. Це нас не хвилює, за винятком тих моментів, коли я знаходжусь з моїми друзями, так як вони продовжують роздувати із цього велику справу. Які у вас пропозиції про те, як мені бути?

Проведіть консультування підлітка за наступним переліком питань:

 1. Як, на Ваш погляд, ці підлітки прийшли до чіткого поняття того, що їм не слід мати статевих стосунків?

 2. Що може відповідати юнак своїм друзям?

 3. Як можуть підлітки висловлювати потяг та прихильність один до одного без статевих стосунків?

 4. Що Ви гадаєте про друзів цього хлопчика?


Завдання №4.

Мені 16 років і я зустрілась з тим чоловіком, з ким хочу одружитися. Єдина проблема в тому, що він про це не знає. Мене до нього сильно тягне, і мені хотілось бути з ним до кінця. Він не пропонував мені статеві стосунки та я питаю себе, так він відноситься до мене, як я до нього? Я ніколи не бажала так раніше, але зараз не знаю, про що думати. Чи повинна я йому натякати на секс, або мені треба чекати? Як буд-то би він отримує насолоду просто від того, що ми обіймаємося та цьомкаємося. Нормально це?

Обговорити такі питання:

 1. Чи повинна дівчина «йти до кінця», щоб показати своєму другу, що вона його кохає?

 2. Яким чином вона та її друг могут говорити про відповідальність в сексуальних відносинах?

 3. Що вона знає про безпечний секс, ризику інфікування ВІЛ, попередження вагітності?

 4. Чи всі хлопці/чоловіки бажають мати статеві стосунки з дівчатами/жінками, які їм подобаються?

 5. Чи повинен він «йти до кінця»?

 6. Як вона може знати , що подобається своєму другу?

 7. Чому, на Ваш погляд у неї збентеження почуттів?


^ КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ

НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з визначення рівня підготовки до заняття - застосовуються тести для визначення початкового рівня за темою заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію підлітків зі збором анамнезу, скарг; проводиться анкетування підлітків; аналізуються причини звернення підлітків до медичних установ. Надається інформація щодо принципів «дружнього підходу», моделях «дружніх до молоді клінік, сучасних методах профілактики ВІЛ/ІПСШ; проводиться вирішення ситуативних завдань.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Звертається увага на психофізіологічні особливості підліткового віку на підставі впливу соціального оточення підлітка, вивчення факторів ризику для здоров`я – споживання наркотиків, інфекції, які передаються статевим шляхом, ВІЛ, незапланована вагітність, аборт. Обговорюються принципи, етапи та техніка консультування підлітків та молоді. Проводиться обговорення ситуаційних завдань.

У кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботи інтернів оцінюються згідно інструкції з оцінювання навчальної діяльності лікарів - інтернів та курсантів факультету інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім. М. Горького. Обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.

Додаток 1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconКафедра акушерства, гинекологии и перинатологии фипо
Каф акушерства, гінекології та перинатології фіпо. – Електрон дан. (1,12 гб). – Донецьк, 2009. –...
Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconМетодичні вказівки по самостійній роботі з курсу
Закона Украины об охране труда
Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconУкраїнська мова за фаховим спрямуванням методичні вказівки І завдання до навчального матеріалу курсу
Укладач: Мелах Ц. В., викладач української мови та літератури першої категорії, старший викладач...
Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconВидання розраховане на широке коло фахівців: терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, лікарів функціональної

Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconТематичний план практичних занять з курсу " догляд за хворими дітьми " для студентів ІІ курсу ІІ
Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в дитячих поліклініках та...
Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconІммунологія та алергологія: наука та практика. Науково-практичний журнал, 2010, 3-4, с. 15-27 Шушляпин

Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconМодуль 1 Общая практика семейная медицина Текстовые тестовые задания

Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconВопросы к экзамену по специальности 040110 общая врачебная практика (семейная медицина)

Кафедра педіатрії фіпо методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина» Донецьк 2012 iconСовременная лазерная медицина. Теория и практика сборник научных трудов. Выпуск 1 Москва

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы